sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

SCOL

De Sociale Competentie Observatielijst (SCOL) is een verantwoord en genormeerd digitaal leerlingvolgsysteem voor het in kaart brengen van de sociale competentie van leerlingen uit het PO, VO en S(B)O.

Opbrengstgericht en datagestuurd werken
We ontwikkelden de SCOL om scholen een instrument in handen te geven waarmee zij hun onderwijs richting kunnen geven en waarmee zij de opbrengsten van hun onderwijs inzichtelijk kunnen maken. De SCOL is dan ook een belangrijk hulpmiddel bij het opbrengstgericht en datagestuurd werken in de school. Scholen kunnen met de SCOL signaleren of leerlingen extra onderwijs nodig hebben en het onderwijs goed op de leerlingen afstemmen.

Positief geadviseerd
De SCOL voor het primair onderwijs kreeg een positief advies van de COTAN (Commissie Test Aangelegenheden Nederland). In het rapport ‘Analyse en waarderingen van opbrengsten’ van de Inspectie van het Onderwijs (oktober 2009) wordt de SCOL genoemd als één van de drie (inmiddels 4 à 5) meetinstrumenten voor sociale competentie om de leeropbrengsten in kaart te brengen.

Acht gedragscategorieën
Onze indeling in acht gedragscategorieën die we ontwikkelden voor de SCOL is overgenomen door verschillende lesmethoden voor sociale competentie. Een van de bekendste methoden is Kinderen en… hun sociale talenten.

Direct contact

Marjon ten Heggeler

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599