sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Taakspel in de klas

Taakspel is een preventief programma voor gedrag in de klas dat als eerste het stempel Bewezen Effectief heeft gekregen van het NJI.

Amerikaans origineel
We baseerden Taakspel op het Amerikaanse programma The Good Behavior Game, en ontwikkelden het door om het geschikt te maken voor de Nederlandse onderwijssituatie.

Effectief
Taakspel maakt gebruik van de leertheoretische principes om gedrag te beïnvloeden. Uit nationaal en internationaal onderzoek is gebleken dat Taakspel zeer effectief is: leerlingen houden zich met Taakspel beter aan klassenregels, waardoor onrustig en storend gedrag afneemt. Leerlingen kunnen dan beter en taakgericht werken. Bovendien ontstaat er een prettiger klassenklimaat.

De CED-Groep ontwikkelde Taakspel voor groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs, maar het programma is zo succesvol dat nu ook andere doelgroepen ermee aan de slag kunnen, zoals het Voortgezet Onderwijs en de Buitenschoolse Opvang. Kijk voor meer informatie op www.taakspel.nl.  

Direct contact

Marjon ten Heggeler

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599