sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Expertise

De CED-Groep is expert op het gebied van innovatie en onderwijsverbetering. Wij doen onderzoek naar onderwijs, ontwikkelen onderwijsmethodes en –methodieken. Ook houden wij ons bezig met jeugdzorg en beleidsuitvoering voor gemeenten en landelijke overheid. Dit gebeurt aan de hand van de thema's Presteren door opbrengstgericht werken, Sociale competentie en burgerschap, Zorg en onderwijs, Extra leertijd, waaronder VVE, Leren met online componenten.

 
 • Leren met online componenten

  Dat het onderwijs steeds verder zal digitaliseren leidt geen twijfel. De CED-Groep helpt u daarbij.

  Lees meer

 • Onderzoek

  Wij voeren onderzoek uit voor scholen en schoolbesturen,  gemeenten en landelijke overheid. Dit gebeurt soms in het kader van programma’s zoals Onder ...

  Lees meer

 • Ontwikkeling

  Wij ontwikkelen educatieve producten en diensten voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, het speciaal onderwijs en de voor- en naschoolse ...

  Lees meer

 • Beleidsuitvoering

  Onderzoek & Innovatie participeert in afstemmingsoverleg met ministeries, gemeenten en andere grote onderwijsinstellingen. Met het ministerie van ...

  Lees meer

 • Publicaties

  Recent verschenen artikelen over onze producten door eigen auteurs of verschenen in andere media:

  Lees meer

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599