sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Partners

Om continu hoge kwaliteit te kunnen leveren in onderzoek en ontwikkeling van nieuw materiaal voor het onderwijs werken we samen met veel partijen.

Bij het ontwikkelen van nieuwe producten voor het onderwijsveld zijn scholen onmisbare partners. Zij geven aan waaraan ze behoefte hebben en denken mee over oplossingen voor problemen op basis van hun praktijkexpertise.

Ook werken we samen andere partners, die ons helpen onze expertise aan te scherpen of uit te dragen. Hierdoor kunnen wij onze relaties het beste bieden wat in Nederland beschikbaar is. Onze partners zijn bijvoorbeeld:

Squla, Gynzy, Snappet, Prowise
Nieuwsbegrip werkt samen met meerdere partners voor digitale oplossingen zodat scholen en kinderen de lessen en oefeningen op verschillende manieren en plekken kunnen doen.

NOS Jeugdjournaal
Het Jeugdjournaal maakt iedere week een filmpje dat aansluit bij het actuele lesonderwerp van Nieuwsbegrip.

NOB
Samen met het Nederlands Onderwijs in het Buitenland zorgen we ervoor dat scholen in het buitenland ook gebruik kunnen maken van Nieuwsbegrip.

Benny Vreden
Benny Vreden producties maakt liedjes bij Sil op School.

Pelosa/Quebble en Konnect
Deze partners verzorgen digitale versies van de Zo-serie (Zo doe ik, Zo praat ik, Zo beweeg ik, Zo reken ik).

SLO, UvA en KPC
In de Alliantie Burgerschap werken we met deze partners aan beter burgerschapsonderwijs.

Warchild en Save the Children
In TeamUp op School werken we met deze partners aan de doorontwikkeling van TeamUp voor het onderwijs. TeamUp werkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, (zelf)vertrouwen en weerbaarheid van vluchtelingenkinderen. De werkgroep Vluchtelingen Educatie financiert dit project.

Makkie om te maken
Hoe kunnen leerlingen werken aan 21e eeuwse vaardigheden zoals creativiteit en samenwerking? Onze lessen om te werken met een 3D-printer van Makkie om te maken maken dit mogelijk.

Interactive Robotics en de Maakotheek
In het project Nao Nou werken we met deze partners aan het ontwikkelen van didactische kracht van robots in het kleuteronderwijs, met financiering van Citylab010.

PI7
PI7 is een consortium van Pedologische Instituten (PI Research: PI Duivendrecht, De Bascule: PI Amsterdam, RENN4:PI Noord Nederland, Praktikon: PI Nijmegen, HCO: PI Den Haag, Koraalgroep: PI Hondsberg, Oisterwijk) en PI-scholen (www.pi-scholen.nl). Op basis van de gedragsexpertise voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften werkt het consortium samen in onderzoek op het gebied van onderwijs en gedrag.

LECSO
Met het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs werken we voor het NRO en het onderwijsveld aan de kennisdeling op het thema Gedrag. Ook organiseren we samen Hét Congres.

Rezulto
In het project Wereld vol woorden werken we met financiering van Stichting Kinderpostzegels Nederland aan een NT2-methode voor vluchtelingen en andere nieuwkomers.

Rovict en Kwintessens
De SCOL is een belangrijk volginstrument voor sociale competentie en de monitoring van sociale veiligheid. Als ontwikkelaar werken we hiervoor samen met de uitgever Rovict en met Kwintessens.

Rutgers
Leerlijnen en lesmateriaal voor seksuele vorming in het speciaal onderwijs ontwikkelen we in samenwerking met Rutgers, met financiering van het ministerie van OCW.

Universiteiten
In verschillende onderzoeken werken we samen met verschillende universiteiten, zoals de Erasmusuniversiteit en de Rotterdam School of Management, de Universiteit van Utrecht, de Rijksuniversiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen.

Hogeschool Rotterdam, InHolland, EUR, RISCBO, schoolbesturen en gemeente Rotterdam
In de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent werken we gezamenlijk aan onderzoek naar verbetering van het Rotterdamse onderwijs.

Kohnstamm Instituut, KBA Nijmegen, TIAS School for Business and Society, Rijksuniversiteit Groningen, NCOJ/Hogeschool Windesheim en Oberon
Het evaluatieonderzoek El Paso wordt uitgevoerd door een consortium van onderzoeksinstellingen, onder leiding van het Kohnstamm Instituut. Dit onderzoek wordt gefinancierd door het NRO.

NRO
Onze coördinator Onderzoek is kennismakelaar voor de Kennisrotonde van het NRO.

LKCA, Museum Gouda, Imagine IC, Waag Society, EUR/RWA.
Met deze partners participeren we in het project EMERED, met betrekking tot erfgoed in het kader van NWA.


Buitenlandse partners

Wiley en ASCD zijn Amerikaanse uitgeverijen waarmee we samenwerken om expertise van auteurs als Doug Lemov, Paul Bambrick en Jay McTighe beschikbaar en toepasbaar te maken voor het Nederlandse onderwijs.

Universiteit van Antwerpen en uitgeverij Van In
Voor Nieuwsbegrip Vlaanderen werken we samen met de Universiteit van Antwerpen en uitgeverij Van In.

Appitierre
Met deze Engelse partner werken we samen voor de ontwikkeling van e-learning en blended learning.

Samenwerken?
Wij zijn altijd geïnteresseerd in nieuwe partnerships. Bent u benieuwd of we wat voor elkaar kunnen betekenen, neem dan contact op met Lisette Ligtendag, l.ligtendag@cedgroep.nl.Direct contact

Lisette Ligtendag

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599