sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Aandachtsgebieden

De CED-Groep ontwikkelt producten voor zowel reguliere als speciaal onderwijsscholen als antwoord op vragen die scholen stellen. Dit loopt uiteen van schoolspecifieke vragen tot aan problemen op overkoepelend bestuurlijk of gemeentelijk niveau. Producten voor de leerlingen zelf ontwikkelen we ook.

Landelijk onderwijsbeleid
Onze producten kunnen zowel een onderwijskundige schoolbrede inslag hebben als een individueel handelingsgerichte inslag. Verder reageren wij op ontwikkelingen in het landelijk onderwijsbeleid. Op dit moment besteden wij veel aandacht aan:

• Invulling geven aan Passend Onderwijs
• Didactiek gebaseerd op neuropsychologische inzichten; onze zgn. ‘breinprojecten’
• Ontwikkeling van hulpmiddelen voor professionals op passend onderwijs op de werkvloer mogelijk te maken, bijvoorbeeld Mpower, Implementatie Trapsgewijs (VVE), Wijzer Onderwijs MBO
• Ontwikkeling van interventies gekoppeld aan school voor ondersteuning van leerlingen zelf, bijvoorbeeld Next Level.
• Digitale hulpmiddelen voor extra ondersteuning van leerlingen op verschillende domeinen

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599