sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Fototaal

Fototaal is een taalmethode voor het ZML-onderwijs. De methode werkt veelvuldig met foto’s om aan te kunnen sluiten bij wat bekend is.  Met Fototaal kan gewerkt worden aan alle doelen voor mondelinge- en schriftelijke taal uit de ZML-leerlijnen.

Ontstaan
Vóór de methode Fototaal bestond er geen geschikte taalmethode voor taalonderwijs in het ZML. ZML-scholen werkten planmatig met de ZML-leerlijnen. Maar de leerlijnen gaven de docenten alleen houvast in wát de leerlingen stap voor stap leren, niet hóé de leerlingen het beste taal kunnen leren. Docenten waren door het ontbreken van een ZML-taalmethode genoodzaakt zelf lesmateriaal te verzamelen en samen te stellen door knippen en plakken.

Mondelinge en schriftelijke taal
Om het ontbreken van een ZML-taalmethode op te lossen ontwikkelde de CED-Groep, met financiële middelen van de gemeente Rotterdam  en het ministerie van Onderwijs, Fototaal deel 1 tot en met 4. Met de vier delen van Fototaal kunnen scholen werken aan alle doelen voor mondelinge- en schriftelijke taal uit de ZML-leerlijnen.
Tijdens de ontwikkeling van ieder deel is het pilotmateriaal steeds getest op ZML-scholen in het land. Ook hebben ZML-scholen samen met de CED-Groep strategische keuzes gemaakt, bijvoorbeeld als het gaat om het na te streven eindniveau bij technisch leren lezen en spellen.

Meer lezen over Fototaal

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599