sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Homerus

In het project Homerus hebben wij handvatten voor leerkrachten ontwikkeld waarmee zij planmatig en opbrengstgericht kunnen werken aan doelen uit de leerlijnen ‘voorbereiding op dagbesteding en leergebiedoverstijgend’ voor leerlingen met en IQ rond 35.

Fotoverhalen op het digibord
Het project Homerus biedt lessenreeksen en een bijbehorende aanpak bij de verschillende leergebiedoverstijgende vaardigheden. Daarbij hebben we in samenwerking met acteurs van Theater Maatwerk fotoverhalen ontwikkeld voor op het digibord. De fotoverhalen en het delen van persoonlijke verhalen lopen als een rode draad door de nieuwe aanpak. Het vermogen om een persoonlijk verhaal te delen helpt je om je zelfbeeld te vormen, om vrienden te maken, maar ook om een ervaring te onthouden en beter te gaan begrijpen. Het leren delen van persoonlijke verhalen is voor leerlingen met een IQ rond 35 een enorme uitdaging. Dit project biedt leerkrachten daar handvatten voor.
Homerus is uitgevoerd In opdracht van het ministerie van OC&W als vervolg op de projecten Plancius en Copernicus 1.

Meer weten?
U kunt een exemplaar van Homerus opvragen bij secretariaat@cedgroep.nl 

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599