sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Leerlijnen

De leerlijnen van de CED-Groep zijn een veelgebruikt hulpmiddel binnen het (speciaal) onderwijs om het onderwijs goed in te plannen. Alle leerlijnen zijn gratis te downloaden via www.leerlijnen.cedgroep.nl.

Consensus
Oorspronkelijk zijn de leerlijnen ontwikkeld voor het cluster 3 ZML speciaal onderwijs. De wettelijk verplichte kerndoelen zijn hiervoor in samenspraak met docenten, intern begeleiders en gedragswetenschappers uitgewerkt tot concrete lesdoelen. Deze lesdoelen en de opbouw van deze doelen zijn vervolgens net zo lang besproken met deze groep betrokkenen totdat er consensus was over de leerlijnen.

Ook voor po en sbo
Op dezelfde wijze zijn later ook leerlijnen voor de andere vormen van speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs opgesteld. De leerlijnen bleken tenslotte ook geschikt voor het reguliere primaire onderwijs en voor sbo-scholen.
De leerlijnen taal en rekenen voor het primair onderwijs en speciaal onderwijs sluiten aan bij de referentieniveaus en bevatten een selectie van doelstellingen voor verschillende uitstroombestemmingen.

Seksuele vorming
De leerlijnen Seksuele en Relationele vorming zijn de meeste recente toevoeging aan de collectie. Deze leerlijnen zijn in 2015 in samenwerking met Rutgers opgesteld binnen het project ‘Van kwetsbaar naar weerbaar’. Er zijn leerlijnen ontwikkeld voor het SO ZML en het VSO. Hierbij zijn ook materialen aan de doelstellingen gekoppeld. De leerlijnen en de koppeling van materialen aan de leerlijn zijn te downloaden op www.seksuelevorming.nl/speciaalonderwijs.

Direct contact

Tim Micklinghoff

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599