sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Leerlingenvervoer

Gemeenten hebben verantwoordelijkheid voor het regelen van leerlingenvervoer tussen woon- en leerplaats voor leerlingen, voor zover dat op wettelijke gronden noodzakelijk is.

Cursus voor chauffeurs in leerlingenvervoer
Iedere dag op pad met een groepje leerlingen naar het (voortgezet) speciaal onderwijs of dagopvang, ga er maar aan staan! Via aanbestedingen probeert u dit als gemeente zo goed mogelijk te laten verlopen. Maar chauffeurs weten vaak onvoldoende hoe ze het beste kunnen omgaan met deze leerlingen. In opdracht van het Sociaal Fonds Taxi ontwikkelde de CED-Groep een Leergang Leerlingenvervoer voor deze chauffeurs. Op de website van het fonds vindt u alle informatie over deze leergang. Steeds meer gemeenten nemen het volgen/gevolgd hebben van deze leergang op in hun aanbestedingsregels. Ook een idee voor uw gemeente?

Lees het artikel in Trouw: www.trouw.nl/onderwijs/article3030566.ece/Chauffeurs_speciaal_onderwijs_op_cursus.html.

In ontwikkeling: APPjezelfnaarschool
De CED-Groep start samen met het landelijk netwerk Autisme en Asberg PM een project voor het ontwikkelen van de ‘Appjezelfnaarschool’. Er wordt een app ontwikkeld, waarmee leerlingen in het VSO voortaan zelf hun weg van huis naar school en vice versa kunnen vinden. Deze leerlingen maken nu vaak gebruik van (overheidsbekostigd) taxivervoer.
Lees meer 

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599