sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Sociaal Offline/Online

In de lessen van Sociaal offline/online leren leerlingen op een interactieve en stapsgewijze manier om zich on- en offline te presenteren en sociaal te gedragen.

De CED-Groep ontwikkelde deze methode speciaal voor:
- leerlingen in de bovenbouw van het SO,
- leerlingen in het VSO met uitstroomprofiel dagbesteding en het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel.

(v)so
Juist deze leerlingen hebben baat bij een programma als Sociaal offline/online, omdat ze soms onvoldoende beseffen dat wat zij online doen en zeggen, invloed heeft op offline-ontmoetingen en andersom.

Sociale competentie
Sociale competentie is een belangrijk vak voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Sociaal gedrag ontstaat niet vanzelf; het vraagt om veel instructie en oefening. Leerlingen hebben ook online contact met anderen. Bij het goed omgaan met online situaties is sociale competentie even belangrijk als in offline situaties. Daarom leren leerlingen tijdens de offline- en onlinelessen hoe zij zich ook online sociaal gedragen.

Chatsimulator
Onderdeel van Sociaal offline/online is een chatsimulator, waar leerlingen mee oefenen in het onderhouden van online contact. Leren door doen is een van de vijf pijlers onder de methode:

- Bevorderen van sociale competentie
- Leren door doen (onder andere met behulp van een chatsimulator)
- Complexe vaardigheden opdelen in kleine stappen
- Herhalen, herhalen en nog eens herhalen
- Variëren in betekenisvolle situaties

Meer weten?
Over achtergronden bij de ontwikkeling van deze methode: neem contact op met Marleone Goudswaard, m.goudswaard@cedgroep.nl
Of lees de informatie over aanschaf en ondersteuning.

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599