sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Stap in de Wereld

Veel leraren die werken met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften merken dat ondersteuning bieden kan omslaan in ‘pamperen’. Terwijl ze ook juist de zelfstandigheid van leerlingen willen stimuleren. Hoe bouw je die ondersteuning ook weer af? Stap in de Wereld biedt materialen om leerlingen spelenderwijs meer grip te laten krijgen op hun gedrag. Zo zijn ze beter voorbereid op de overstap naar een andere school.

Voor wie?
Stap in de Wereld is geschikt voor leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs, het speciaal onderwijs, en voor alle leerlingen van het v(s)o.

Bordspel
Tijdens het spel oefenen leerlingen op een leuke manier met vaardigheden gekoppeld aan de leerlijnen Leren leren en Sociaal gedrag. Leraren krijgen zo goed zicht op welke leergebiedoverstijgende vaardigheden leerlingen al hebben ontwikkeld en welke ondersteuning er nog nodig is. Er is gratis een extra kaartenset met eenvoudige opdrachten verkrijgbaar, die onder andere geschikt is voor zml-leerlingen en/of leerlingen met leesproblemen.
Kijk hier om het spel te bestellen.

“Wat een leuk spel. Je leert meteen van alles over andere landen en culturen!”
Leerling, vso cluster 4

Films
De films bereiden leerlingen voor op de overgang naar het vmbo, mbo of arbeid. Ze laten leerlingen zien wat er in deze nieuwe situaties van hen wordt verwacht, zowel wat betreft sociaal gedrag, als op het gebied van leren en werkhouding.
Alle films zijn gratis beschikbaar via YouTube.

Handleiding
In de gratis te downloaden Handleiding voor leraren staan onder andere praktische tips om met de materialen aan de slag te gaan. Zowel met de eigen groep, binnen het schoolteam als met ouders. 
Download de handleiding.(pdf)

“Dit spel past mooi binnen het kader van passend onderwijs. Hoe kunnen wij leerlingen nog beter voorbereiden op een goede overstap naar het regulier onderwijs?”
Leerkracht, so cluster 4

Downloads
Aan de slag met Stap in de Wereld (Presentatie voor in de groep of in het schoolteam.)
'Steun in de rug bij overstap naar andere school', KlasseApart, februari 2017

 

Direct contact

Esther van Efferen

Webwinkel

Webwinkel

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599