sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

WijsOnline - Een veilige digitale wereld in het (v)so

Met het draaiboek WijsOnline kunnen leerkrachten digitale middelen en social media een plaats geven in hun onderwijs. WijsOnline is gratis te downloaden.

Een veilige digitale wereld
Smartphones, tablets, chromebooks: digitale middelen zijn overal. Films kijken op Youtube, een Facebookaccount of een blog bijhouden: social media worden eveneens door veel kinderen en jongeren gebruikt. Ook door leerlingen in het speciaal onderwijs. Het project Een veilige digitale wereld is in het schooljaar 2014-2015 met drie Rotterdamse scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs aan de slag gegaan. Samen gingen zij na, hoe zij digitale middelen en social media een plek kunnen geven binnen hun onderwijs. Waar liggen mogelijkheden? En waar liggen grenzen?

Een praktisch Draaiboek: WijSOnline
Gezondheidsbevorderaars van de Gemeente Rotterdam (afdeling onderwijs) bundelden samen met ontwikkelaars van de CED-Groep de bevindingen van de scholen in het draaiboek: WijSOnline. Dit draaiboek is sinds 2015 voor alle scholen gratis te downloaden.
Let op: doordat de informatie inmiddels is gedateerd, werken niet alle hyperlinks meer. Het draaiboek kan nog wel ter inspiratie gebruikt worden.

Gezonde School
Het draaiboek is eveneens een onderdeel van de landelijke website van de Gezonde School. Kijk daar bij werken aan mediawijsheid.

Aan de slag!
Wilt u als school voor (voortgezet) speciaal onderwijs aan de slag met digitale middelen of social media? Raadpleeg het draaiboek en neem bij vragen contact op met projectleider Esther van Efferen.

Direct contact

Esther van Efferen

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599