sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Praktijk en partnerships

Bij het ontwikkelen van producten voor (professionals die werken met) leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften werken we altijd nauw samen met de praktijk. Zo vaak mogelijk leggen we onze producten voor aan een klankbordgroep van leerkrachten, interne begeleiders, behandelaars uit het speciaal onderwijs en/of we draaien een pilot. Naast directe scholen zijn ook de overkoepelende schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (zoals het Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland) een partner voor ons.

 
 • Landelijk

  Bij veel projecten werken we samen met partners die net als de CED-Groep landelijk opereren.

  Lees meer

 • Pedagogische centra

  Verschillende landelijke pedagogische centra zijn gelijkwaardige partners voor ons in samenwerkingsverbanden.

  Lees meer

 • Voorbeelden

  Voorbeelden van samenwerkingsverbanden:

  Lees meer

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599