sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

‘Werken aan een Krachtig Kindcentrum, aan de slag met lef’

30-01-2019 Netwerkbijeenkomst

De CED-Groep organiseert samen met Humanistisch Kindcentrum Amsterdam deze netwerkbijeenkomst in hun nieuwe gebouw. In dit mooie gebouw werken twee SBO-scholen, een ZMLK-afdeling, een nieuw opgerichte reguliere basisschool van Stichting Kolomen Partou (kinderopvang 0-4 en BSO) samen. Dit biedt kansen voor passend onderwijs in één kindcentrum. De kwartiermaker van dit project zal met ons het proces delen van hoe zij zijn gekomen tot het Kindcentrum zoals het tot nu toe nu staat. Welke successen ze hebben ervaren, tegen welke hobbels ze aan zijn gelopen, dromen voor de toekomst, hoe je mensen in beweging krijgt, teamvorming en hoe zij werken aan draagvlak. Het vormgeven van onderwijs in een humanistisch concept en dit vertalen naar een gebouw krijgt ook aandacht. Verder krijgen we een rondleiding door het gebouw en sluiten we af met een lunch.
 
Verder zal er die ochtend ook een jurist van Justion Advocaten aanwezig zijn. Zij zijn erbij om vragen te inventariseren en waar mogelijk al te beantwoorden op ikc-gebied zoals:
Juridische samenwerkingsmodellen: organisatievormen van instellingen;
Ruimte: Programma van eisen, bouw, delen ruimte, BTW;
Financiën: gedeelde geldstromen, privaat (kinderopvang) en overheidsgelden (onderwijs, zorg);
Integraal personeelsbeleid; combinatiefuncties in het IKC (CAO).

Tijd:                10.00-13.30 uur
Plaats:            Humanistisch Kindcentrum Amsterdam (Voorziening van 0-12 jaar)
Adres:             Peelstraat 171, 1079 RN Amsterdam

Interesse in een netwerkbijeenkomst?

Ester van den Boog, e.vandenboog@cedgroep.nl 0642200757
Simon van der Meer, s.vandermeer@cedgroep.nl 0612426720

Terug naar de agenda

Direct contact

Ester van den Boog

Simon van der Meer

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599