sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Begrijpend lezen

09-10-2019 Conferentie

Verhalen zijn krachtige communicatiemiddelen. Niet voor niets worden ze voor allerlei doeleinden ingezet, bijvoorbeeld om te vermaken, te informeren of te overtuigen. Maar hoe werkt dat? Wat maakt verhalen zo krachtig? En hoe kunt u verhalen op een zinnige manier inzetten om het tekstbegrip van kinderen te vergroten? In deze conferentie bekijken we vanuit verschillende invalshoeken naar de rol en de mogelijkheden van verhalen bij het onderwijs in begrijpend lezen. We laten zien hoe verhalen en zaakvakteksten elkaar kunnen aanvullen en welke concrete werkvormen u kunt inzetten om maximaal te profiteren van de kracht van verhalen.

Voor wie
Voor leerkrachten, docenten, taalcoördinatoren, intern begeleiders, remedial teachers en logopedisten uit het primair, speciaal en voortgezet onderwijs

Lees meer en inschrijven

Terug naar de agenda

Direct contact

Conferenties

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599