sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Vmbo-mbo

28-11-2019 Conferentie

Al jaren staat samenwerking tussen vmbo en mbo op de beleidsagenda. Nieuwe plannen van het ministerie van OCW gaan echter verder. Want ‘sterk beroepsonderwijs’ zet in op doorlopende leerroutes in àlle regio’s. Dat betekent dat iedereen nadenkt over bijvoorbeeld doorstroomdossiers en gemeenschappelijke docententeams. En het gaat niet alleen over niveau 1 en 2 maar nu ook over mbo 3 en 4.

Op deze derde landelijke conferentie over de samenwerking tussen vmbo en mbo gaan we in op het hoe van samenwerken en integreren. Wanneer kies je voor het één of het ander? Wat is in het belang van de leerling en de student? En wat betekent de keuze voor het curriculum, de samenwerking tussen docenten, voor de afstemming met andere ketenpartners? Welke goede voorbeelden zijn er?
 
Een dag waar je vraagstukken die spelen binnen je school, bij je bestuur en  medezeggenschapsraden kunt toetsen aan ervaringen en reeds opgedane inzichten.

We staan je op deze dag graag te woord in onze CED-stand!

Meer informatie en inschrijven

Terug naar de agenda

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599