sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciƫle doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Nieuwsoverzicht


 • 25-09-2017
  Netwerkbijeenkomsten nieuwkomers in Rotterdam en regio

  Op veel scholen met nieuwkomers een dilemma: eigen taal of niet? Vaak wordt gestimuleerd dat nieuwkomers zoveel mogelijk Nederlands met de rest van de leerlingen en elkaar spreken. Het spreken in de eigen taal is op verschillende scholen zelfs verboden. Maar onderzoek wijst uit dat het gebruiken van de moedertaal juist ondersteunend werkt in de leerontwikkeling van kinderen. Hoe kunt u hiermee op school omgaan? Op  woensdagmiddag 11 oktober vindt in Rotterdam de eerste Netwerkbijeenkomst ...

  Lees meer
 • 20-09-2017
  'De week tegen pesten' ook focus in lesprogramma's CED-Groep

  ‘De week tegen pesten 2017’, die maandag van start is gegaan, staat volledig in het teken van pestgedrag dat online plaatsvindt. Stichting School & Veiligheid helpt leraren met tips en tools voor het voorkomen en aanpakken van online pesten. De CED-Groep steunt deze boodschap en zet zich graag in om een veilig schoolklimaat te creëren, zowel online als offline. Dit doen wij in cursussen en trainingen, maar ook in onze programma's.  Cursussen en trainingen Het Cursusbu...

  Lees meer
 • 19-09-2017
  Onderzoek Mondelinge taalvaardigheid in SBO en SO

  In het schooljaar 2017-2018 vindt een peilingsonderzoek naar de mondelinge taalvaardigheid van schoolverlaters van het SBO en SO (voormalig) cluster 4 plaats. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door  ITTA, Cito en CED-Groep. Vanuit de CED-Groep wordt een aantal adviseurs die goed zijn ingevoerd in het taalonderwijs op SO en SBO ingezet. Het onderzoek vindt plaats onder supervisie van de onderwijsinspectie. Het peilingsonderzoek brengt  het aanbod in het S(B)O in beeld en ook wat schoolver...

  Lees meer
 • 06-09-2017
  Onderwijspraktijk ziet duidelijk belang in van motiverend leesonderwijs

  Onderwijsprofessionals uit het primair, speciaal en voortgezet onderwijs hebben gehoor gegeven aan de oproep zich in te schrijven voor de conferentie: ‘Motiverend leesonderwijs, Onderwijs praktijk en wetenschap in wisselwerking’. Hieruit mag worden geconcludeerd dat er veel waarde wordt gehecht aan, hoe leesmotivatie te stimuleren in de dagelijkse onderwijspraktijk. Leesvaardigheid versus leesmotivatie Uit internationaal onderzoek weten we dat Nederlandse leerlingen bovengemid...

  Lees meer
Toon alle nieuwsberichten

Perscontact

Voor meer informatie over de nieuwsonderwerpen of algemene persvragen, kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie: Elly van der Zel, Carolien Rebel, of Marije Berding.

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599