sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Nieuwsoverzicht

  

 • 29-08-2014
  17-22 november week van 'Kinderen veilig'

  De landelijke Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik heeft de week van 17 – 22 november a.s. uitgeroepen tot de week van 'Kinderen Veilig'. Deze week wordt een maatschappelijk appèl op het stoppen van kindermishandeling. Ongetwijfeld zullen scholen, besturen en gemeenten hiervan meer horen. De CED-Groep heeft diverse mogelijkheden om u te helpen bij de veilige school (voorlichting over en bewustwording rond de –verplichte – meldcode huiselijk geweld en ki...

  Lees meer
 • 29-08-2014
  Verwacht dit najaar: publicatie Passend onderwijs, effectief tot in de klas

  Op 1 augustus 2014 ging de Wet passend onderwijs in. Deze wet moet ervoor zorgen dat alle leerlingen recht hebben op een passende plaats in het onderwijs. Scholen moeten daarvoor zorgen. Leraren zijn bezorgd of deze zorgplicht voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften wel uitvoerbaar is en welke consequenties dit heeft voor het onderwijs aan alle leerlingen. Samenwerkingsverbanden en scholen op hun beurt menen dat het ingewikkeld is om hun schoolondersteuningsprofiel handen en voeten te g...

  Lees meer
 • 29-08-2014
  Van gedragsregulering naar opvoeding

  Van de hand van Leo Pauw, projectleider De Vreedzame School bij de CED-Groep, verscheen onlangs het boek 'Van gedragsregulering naar opvoeding, het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag in de Vreedzame School', over de aanpak van gedragsproblemen in scholen. Een goed preventief programma zoals De Vreedzame School kan veel problemen voorkomen. Maar soms is er behoefte aan meer. Dit praktijkboek wil voor die situaties een handreiking bieden. We leggen er in dit boek de nadruk op dat gedrag ...

  Lees meer
 • 29-08-2014
  Teach Like a Champion en Breinsleutels voor het jonge kind

  Twee succesvolle publicaties van de CED-Groep 'Teach Like a Champion' en 'Breinsleutels' worden dit najaar aangevuld met uitgaven speciaal voor professionals die werken met jonge kinderen. Bij Teach Like a Champion gaat het om een katern waarin de Teach-teachnieken zó worden beschreven dat ze bruikbaar zijn voor leerkrachten in nul- en kleutergroepen. Bij Breinsleutels gaat het om een doe- en leerboek voor pedagogisch medewerkers. Meer informatie over Breinsleutels jonge kind, neem c...

  Lees meer
 • 26-08-2014
  Leren voor de toekomst

  Steeds vaker klinkt de vraag of scholen leerlingen voldoende voorbereiden op hun toekomst. Waarom houdt dit onderwerp mensen juist nu zo bezig? Nadenken over leren voor de toekomst hebben we altijd gedaan. Begin twintigste eeuw stelden we vast dat het voor de toekomst nodig was dat men leerde lezen en schrijven. In de 21ste eeuw willen we dat mensen leren kritisch te denken en goed samen te werken met anderen. Wat is er aan de hand? School is een van de instituties vi...

  Lees meer
 • 19-08-2014
  Bestuursakkoord PO-Raad en OCW: alle scholen in 2015 een ICT-plan

  Scholen hebben meer dan ooit een goede iCoach nodig. In het bestuursakkoord voor de sector primair onderwijs, verschenen in juli 2014, geven de PO-Raad en OCW aan dat alle PO-schoolbesturen in 2015 een ICT-plan moeten hebben. Het gaat daarbij om een ‘ICT implementatie- en investeringsplan voor onderwijs en ICT, gebaseerd op hun visie op onderwijs’. Training iCoach De training iCoach van de CED-Groep focust precies op dit doel: iCoaches leren planmatig te werk te gaan, belei...

  Lees meer
 • 02-07-2014
  CED-Groep in jury OnderwijsTopTalentPrijs 2014

  Begin oktober, tijdens de Nationale Onderwijsweek 2014, worden de bronzen trofee en het bijbehorend geldbedrag uitgereikt aan twee studenten of pas afgestudeerde docenten die zich in het kader van hun studie aan een lerarenopleiding op een bijzondere manier hebben onderscheiden. De OnderwijsTopTalentPrijs is een initiatief van het Instituut voor Nationale Onderwijs Promotie (INOP) i.s.m. OCW, AOb, Edupub en de vakbladen Didactief en Van 12 tot 18. Dit jaar heeft de CED-Groep zich aangesloten en...

  Lees meer
 • 27-06-2014
  CED-Groep in de media

  Artikel 'De Kloof: zelf oplossingen bedenken voor lastige situaties' Vooral voor kwetsbare kinderen is de overstap van basis- naar voortgezet onderwijs een moeilijk neembare hobbel. De Kloof, ontwikkeld door de CED-Groep, helpt leerlingen van groep 8 hierbij. Rotterdams Onderwijs Magazine, juli 2014 Artikel 'In opstand komen' kun je op veel niveaus Differentiëren met leestaken in het VO. Hoe kun je met niveauverschillen een les met een gemeenschappelijke kop en staart organiseren? ...

  Lees meer
 • 27-06-2014
  Effect vakantiescholen onderzocht

  In opdracht van het Programmabureau Beter Presteren voerde de CED-Groep in samenwerking met KWP Rotterdams Talent een onderzoek uit naar de kwaliteit en effecten van vier Rotterdamse vakantiescholen in het primair onderwijs. Om meer inzicht te krijgen in de contextfactoren die een rol spelen en in de werkzame bestanddelen op vakantiescholen, is de KWP dit jaar veel preciezer gaan kijken naar wat er gedaan wordt en wat het effect daarvan is. Effect op de sociaal-emotionele ontwikkeling Het b...

  Lees meer
 • 25-06-2014
  Toetstrainingen Nederlands 3F/4F

  Nieuw: toetstrainingen voor pedagogisch medewerkers en hbo'ers op de groep Ach, die zenuwen... wat zouden we ze graag even uit willen schakelen. Waarschijnlijk hebben de meesten van u voldoende taalniveau, maar spelen de onwennigheid met digitale toetsing, de tijdsdruk en de zenuwen een grotere rol dan nodig zou zijn. Maar het kan ook dat u na de 0-meting en de eerste toetsronde (net) niet geslaagd bent en nog wat extra wil trainen op een domein. Heeft u een steuntje in de rug nodig? N...

  Lees meer
 • 19-06-2014
  Meer dan 20.000 kinderen en hun ouders ontvangen 'Groeten uit...'

  Spelenderwijs kunnen ouders een grote, positieve bijdrage leveren aan de leerontwikkeling van hun kind. Zeker in de zomervakantie, als de kinderen een aantal weken niet naar school gaan, is dat heel belangrijk. Maar niet alle ouders weten wat ze hiervoor kunnen doen. Daarom is er Groeten uit…! Een kleurrijk magazine voor ouders en hun kinderen uit groep 1 t/m 4. In dit magazine kunnen ouders praktische ideeën vinden om thuis een rijke taalomgeving bieden. Ouders in de gemeen...

  Lees meer
 • 19-06-2014
  Lerenderwijs: werken aan pedagogische kwaliteit in de kinderopvang

  Instellingen voor kinderopvang ontvangen deze week het boekje Lerenderwijs, samen werken aan pedagogische kwaliteit in de kinderopvang. Lerenderwijs is een begrijpelijk en direct bruikbaar handboek met alle bouwstenen voor de lerende organisatie in de kinderopvang. Onmisbaar bij het in de praktijk brengen van het Pedagogisch kader! In Lerenderwijs lezen staf en leidinggevenden in de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang lezen hoe zij een lerende organisatie kunnen worden....

  Lees meer
 • 04-06-2014
  Werkzaamheden aan het Dwerggras Rotterdam

  Op 16 juni 2014 start de gemeente Rotterdam met de aanleg van de rotonde President Rooseveltweg. Het werk duurt tot eind oktober 2014. De werkzaamheden hebben gevolgen voor de bereikbaarheid van de CED-Groep aan het Dwerggras 30 en dus ook voor onze bezoekers. Fases De werkzaamheden worden in drie fases uitgevoerd. Er zullen tijdelijke ontsluitingswegen worden gemaakt om de bereikbaarheid van woningen en bedrijven zo optimaal mogelijk te houden. Website Bekijk de verschillende fases op de...

  Lees meer
 • 03-06-2014
  Onderwijsinspectie wil meer expertise over autisme in mbo

  De communicatie vanuit mbo- en hbo-instellingen naar jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) die worden afwezen voor een opleiding moet worden verbeterd. Afwijzing vindt doorgaans niet schriftelijk en gemotiveerd plaats, waardoor er voor de jongeren (en hun ouders) onduidelijkheid blijft bestaan over de afwijzingsgrond. De inspectie signaleert dat instellingen binnen de opleidingen regelmatig gebrek hebben aan specifieke expertise op het gebied van ASS. Door goede voorlichting en een zor...

  Lees meer
 • 27-05-2014
  Pestprogramma's voorlopig goedgekeurd

  Er zijn verschillende methodes om pesten te voorkomen. Dertien van die methodes zijn veelbelovend. Dit stelt een commissie van onafhankelijke deskundigen – de Commissie anti-pestprogramma’s - die in opdracht van staatssecretaris Dekker 61 methodes heeft beoordeeld. Met deze eerste schifting wordt het voor scholen duidelijker welke methodes ze het beste kunnen kiezen om pesten effectief aan te pakken. De Vreedzame School, KiVa en Taakspel worden genoemd als veelbelovende preventieve ...

  Lees meer
 • 19-05-2014
  Onderzoek 'toekomstbestendigheid curriculum' aangeboden aan minister

  Op maandag 19 mei 2014 presenteerde de Onderwijsraad haar advies Een eigentijds curriculum aan minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (onderwijs).  Toekomstbestendigheid Voor het voortraject dat leidde tot dit advies voerde de CED-Groep - in opdracht van de Onderwijsraad-  begin van dit jaar een onderzoek uit over de toekomstbestendigheid van het curriculum. Met hulp van onder andere interviews, vragenlijsten, documentanalyse en methodeanalyse is antwoord g...

  Lees meer
 • 19-05-2014
  De CED-Groep organiseert dit jaar geen volleybaltournooi

  De CED-Groep heeft besloten om het jaarlijks volleybaltoernooi in Utrecht en Amersfoort niet meer te organiseren. Het bleek in de afgelopen jaren steeds moeilijker om voldoende teams te vinden die mee wilden doen. Daarnaast heeft de CED-Groep een turbulente tijd achter de rug.  Een kritische blik op de middelen op activiteiten zoals het volleybaltoernooi, de prestatieloop en de ROPArun draagt ook bij aan dit besluit. We bedanken de teams die jarenlang hebben meegedaan voor hun enth...

  Lees meer
 • 14-05-2014
  Finale Techniek Toernooi Regio Utrecht

  Het Techniek Toernooi is een nationale techniekwedstrijd voor leerlingen uit alle groepen van het basisonderwijs. In teams van maximaal vier werken de kinderen aan een technische opdracht. De wedstrijd begint op school of bij een buitenschoolse activiteit, en eindigt met een grote landelijke finale in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem. Als voorbereiding op de landelijke wedstrijd (maar ook vanwege de reisafstand naar Arnhem) zijn er in diverse provincies regionale competities. Zoals het ...

  Lees meer
 • 12-05-2014
  CED-Groep in de media

  Artikel 'De onzekere en de onkundige' Met opvallend of storend gedrag zenden kinderen een signaal uit. Met dit signaal willen ze duidelijk maken wat ze nodig hebben. Praxisbulletin jaargang 31, nummer 7, maart 2014 Artikel 'De vechter en de vluchter' Een vroegtijdige interventie is het effectiefst. Praxisbulletin jaargang 31, nummer 8, april 2014 Artikel 'De macho en het muurbloempje' Soms heeft een kind een zetje nodig om de volgende stap in zijn sociale ontwikkeling te maken. Prax...

  Lees meer
 • 07-05-2014
  Gezocht: basisschoolleerkrachten met interesse voor stelonderwijs

  Wilt u uw stelonderwijs verbeteren? Wilt u advies over hoe u schrijfproducten van leerlingen kunt beoordelen? Geeft u volgend schooljaar les in groep 6, 7 of 8? Dan nodigen wij u hartelijk uit deel te nemen aan ons onderzoek, een samenwerkingsproject van de Universiteit van Amsterdam en de CED-Groep. Lees deze flyer (pdf) Interesse? Heeft u vragen over het onderzoek? Wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met Saskia Rietdijk of Paul de Maat via beterschrijven-fmg@uva.nl of 06-52570504.

  Lees meer
 • 01-05-2014
  Instroomgroepen Uk & Puk

  Wilt u een VVE-certificaat halen? In juni '14 start er een nieuwe instroomgroep voor het VVE-programma Uk & Puk. Onze trainers ontvangen regelmatig vragen van onderbouwleerkrachten of pedagogisch medewerkers die graag willen deelnemen aan een VVE-training. Helaas is dat niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld wanneer hun collega's de VVE-training al hebben afgerond, of wanneer er binnen hun locatie of gemeente geen trainingen meer worden aangeboden. Om hen toch de kans te geven het...

  Lees meer
 • 01-05-2014
  Favoriete Teach-technieken

  Een onderzoek onder leraren die de technieken van Teach Like a Champion gebruiken laat duidelijk zien welke technieken favoriet zijn in Nederland. Met stip op nummer 1 staat de ‘Bliksembeurt’, negentig procent van de ondervraagden gebruikt deze techniek. Nummers twee en drie zijn de technieken ‘weet niet geldt niet’ en ‘strakke overgangen’. Deze en 46 andere technieken staan beschreven in de bestseller Teach Like a Champion van Amerikaan Doug Lemov. De CED...

  Lees meer
 • 25-04-2014
  Nieuw in de webwinkel: Spelling langs de lijn

  In de nieuwe, complete methode Spelling langs de lijn is de CED-leerlijn voor spelling volledig uitgewerkt in drie arrangementen: basis, verdiept en (zeer)intensief. In de arrangementen worden telkens de pijlers van goed onderwijs beschreven: schoolklimaat, klassenmanagement, leertijd, pedagogisch handelen, didactische aanpak en leerstofaanbod. Met Spelling langs de lijn werkt u toe naar referentieniveau 1F en/of 1S. Voor wie?  Spelling langs de lijn is bedoeld voor scholen in het basis...

  Lees meer
 • 02-04-2014
  De CED-Groep in het nieuws

  Artikel 'Op naar 3 F' Schiedam heeft van het Rijk geld gekregen om het taalniveau van pedagogisch medewerkers te verbeteren. Er zijn verschillende scholingstrajecten ingekocht, waaronder FF Taal Leren. Dit modulaire programma maakt gebruik van een digitale leeromgeving, zodat pedagogisch medewerkers er in hun eigen tijd mee kunnen werken. Handig voor de medewerkers en voor de werkgever. Artikel 'Hoe maak je een ambitie echt waar?' Geen ingewikkelde individuele handelingsplannen, maar drie ...

  Lees meer
 • 13-03-2014
  Eindrapport 'Leerwinst en toegevoegde waarde in het primair onderwijs' aangeboden aan Tweede Kamer

  Afgelopen vrijdag 7 maart 2014 is het eindrapport 'Leerwinst en toegevoegde waarde in het primair onderwijs' aangeboden aan de Tweede Kamer. In de afgelopen jaren heeft de CED-Groep hiervoor – onder leiding van projectleider Carla Versteeg van de CED-Groep en met medewerking van een flink aantal adviseurs, onderzoekers en ontwikkelaars - het ontwikkeltraject op 45 pilotscholen verzorgd. Zie de aanbiedingsbrief en het rapport op de website van de Rijksoverheid

  Lees meer
 • 05-03-2014
  CED-Groep in de media

  Afgelopen periode verschenen de volgende artikelen van of over de CED-Groep in de media: Artikel 'Effectiviteit van de Eduniek Dyslexiebehandeling' 4 dames hebben onderzoek gedaan in hoeverre de Eduniek Dyslexiebehandeling effectief bleek in het verbeteren van lees- en spellingsvaardigheden bij 170 Nederlandstalige kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie. Op tekst lezen, woordlezen en spelling alsmede op alle fonologische vaardigheden werden significante effecten gevonden. Deze resultat...

  Lees meer
 • 03-03-2014
  App My-Mate vergroot zelfredzaamheid

  Hoe vergroot je de zelfredzaamheid van mensen met een lichte verstandelijke beperking zodat ze minder een beroep op de AWBZ hoeven te doen? Met een app natuurlijk. De CED-Groep en ASVZ ontwikkelden de nieuwe app My-Mate, die onlangs gelanceerd werd. Deze app helpt  mensen met een lichte verstandelijke beperking door de dagelijkse activiteiten heen. Op die manier kan hun beroep op de AWBZ - per 1 januari 2015 loopt het via de Wmo - worden verminderd.

  Lees meer
 • 27-02-2014
  Aanvulling algemene leveringsvoorwaarden van de CED-Groep

  De algemene voorwaarden van de CED-Groep voor dienstverlening zijn aangevuld met het oog op de groei van digitale dienstverleningsafspraken. De artikelen 3, lid 3 en 4, lid 1.b. zijn nieuw ingelast. De complete tekst van deze algemene leveringsvoorwaarden vindt u op deze pagina.

  Lees meer
 • 25-02-2014
  Regionaal dictee gaat niet door

  De spellingswedstrijd voor leerlingen uit groep 8 van alle basisscholen in de regio Rotterdam gaat dit schooljaar niet door. De CED-Groep betreurt dit uiteraard en overlegt momenteel met de gemeente Rotterdsam of er een mogelijkheid is het dictee volgend schooljaar te houden. Zodra er mee bekend is, leest u dat op onze website.

  Lees meer
 • 24-02-2014
  CED-Groep helpt Roemeense stichting aan autisemmateriaal

  Onlangs sloot de CED-Groep een contract met de stichting Ancora Salvarii voor de gratis levering van onze 'Wijzer Onderwijs'- uitgaven.  Lees het interview met Inge Smelik, directeur Ancora Salvarii (pdf) Lees meer over Wijzer Onderwijs

  Lees meer
 • 11-02-2014
  Rectificatie: nieuwsbericht 'Subsidie voor trainingen' in KlasseApart

  Er is wat verwarring ontstaan over een nieuwsberichtje in de nieuwste KlasseApart (blz. 18), het relatiemagazine van de CED-Groep. In het stukje 'Subsidie voor trainingen' wordt ongewild de suggestie gewekt dat de CED-Groep informatie kan verschaffen over de inhoud en uitwerking van de regeling. Dit is echter niet het geval; op dit moment wordt nog bekeken hoe de uitwerking concreet gaat verlopen. Zodra er meer bekend is, komt u dat te weten via Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK). Ook op o...

  Lees meer
 • 11-02-2014
  Verschenen: stedelijke leerprestatiemonitor ‘De Rotterdamse Toetssteen 2012-1013’

  In deze Rotterdamse leerprestatiemonitor zijn de toetsresultaten taal en rekenen 2012-2013 voor de nulgroepen, het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs opgenomen. Naast de resultaten van het afgelopen schooljaar zijn trends en ontwikkelingen van de leerlingprestaties in ogenschouw genomen. Bovendien is bij het po gekeken naar de prestaties per deelgemeente. Verder is voor zowel po als vo het percentage ‘bollebozen’ vergeleken met het landelijk percentage talentleerlingen en er is o...

  Lees meer
 • 10-02-2014
  CED-Groep in de media

  Afgelopen periode verschenen de volgende artikelen van of over de CED-Groep in de media: Artikel 'Scholen weten niet wat ze aan moeten met zorgkind'Veel middelbare scholen zijn niet in staat leerlingen die extra zorg nodig hebben én hun ouders goed te informeren over wat zij volgend schooljaar aan extra onderwijsondersteuning kunnen bieden. De regio Rotterdam lijkt een positieve uitzondering.Trouw, donderdag 6 februai 2014Artikel 'Vreedzame scholen krijgen vervolg'Dat de vreedzame scholen een v...

  Lees meer
 • 22-01-2014
  Leerlijnen Seksuele Vorming voor SO ZML en VSO afgerond

  Met financiële ondersteuning van het ministerie van OCW slaan Rutgers WPF en de CED-Groep de handen ineen om seksuele voorlichting in het (voortgezet) speciaal onderwijs te verbeteren. Binnen het project ‘Van kwetsbaar naar weerbaar’ wordt de leerlijn ‘seksuele vorming’ ontwikkeld. Daarnaast maken de organisaties wetenschappelijke inzichten, praktijkgerichte informatie, materialen en methoden toegankelijk voor de onderwijspraktijk via een digitale werkomgeving. Het project eindigt in september ...

  Lees meer
 • 20-01-2014
  'Wonderschool tovert met leerlingen'

  Een paginagroot artikel in de Volkskrant van zaterdag 18 januari kopt 'Wonderschool tovert met leerlingen'. 'Vreedzame' Openbare Basisschool Overvecht kreeg onlangs het predicaat 'excellent'. Hoe kan een school in een achterstands wijk zo goed zijn? Lees het artikel via www.vreedzameschool.nl.

  Lees meer
 • 15-01-2014
  De Kloof, hét spel voor leerlingen die naar de brugklas gaan

  Een grotere school, verschillende docenten, nieuwe vakken en nieuwe klasgenoten… De overgang naar de brugklas is voor veel kinderen een spannende periode. De CED-Groep ontwikkelde De Kloof, een spannend spel waarin kinderen in groep acht en in de brugklas met elkaar zoeken naar antwoorden op vragen waar ze mee zitten. Hiermee verdienen ze diamanten én bouwen ze een brug voor een sociaal weerbare overstap naar het voortgezet onderwijs. De Kloof is gemaakt met subsidie van het V...

  Lees meer
 • 10-01-2014
  CED-programma’s voorgedragen aan Commissie Anti-pestprogramma's

  Op 1 augustus 2015 treedt de anti-pestwet in werking. Dat betekent dat alle scholen vanaf dat moment een anti-pestmethode moeten gebruiken, die voldoet aan een aantal criteria. De Inspectie gaat erop toezien dat scholen deze wet naleven. Commissie Anti-pestprogramma's Het aanbod aan anti-pestprogramma’s is groot. Om scholen te begeleiden en te ondersteunen bij hun keuze, heeft het ministerie van OCW het Nederlands Jeugdinstituut gevraagd om een plan te maken voor de beoordeling van a...

  Lees meer
Toon alle nieuwsberichten

Perscontact

Voor meer informatie over de nieuwsonderwerpen of algemene persvragen, kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie: Elly van der Zel, Carolien Rebel, of Marije Berding.

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599