sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Nieuwsoverzicht

  

 • 02-04-2014
  De CED-Groep in het nieuws

  Artikel 'Op naar 3 F' Schiedam heeft van het Rijk geld gekregen om het taalniveau van pedagogisch medewerkers te verbeteren. Er zijn verschillende scholingstrajecten ingekocht, waaronder FF Taal Leren. Dit modulaire programma maakt gebruik van een digitale leeromgeving, zodat pedagogisch medewerkers er in hun eigen tijd mee kunnen werken. Handig voor de medewerkers en voor de werkgever. Artikel 'Hoe maak je een ambitie echt waar?' Geen ingewikkelde individuele handelingsplannen, maar drie ...

  Lees meer
 • 13-03-2014
  Eindrapport 'Leerwinst en toegevoegde waarde in het primair onderwijs' aangeboden aan Tweede Kamer

  Afgelopen vrijdag 7 maart 2014 is het eindrapport 'Leerwinst en toegevoegde waarde in het primair onderwijs' aangeboden aan de Tweede Kamer. In de afgelopen jaren heeft de CED-Groep hiervoor – onder leiding van projectleider Carla Versteeg van de CED-Groep en met medewerking van een flink aantal adviseurs, onderzoekers en ontwikkelaars - het ontwikkeltraject op 45 pilotscholen verzorgd. Zie de aanbiedingsbrief en het rapport op de website van de Rijksoverheid

  Lees meer
 • 05-03-2014
  CED-Groep in de media

  Afgelopen periode verschenen de volgende artikelen van of over de CED-Groep in de media: Artikel 'Effectiviteit van de Eduniek Dyslexiebehandeling' 4 dames hebben onderzoek gedaan in hoeverre de Eduniek Dyslexiebehandeling effectief bleek in het verbeteren van lees- en spellingsvaardigheden bij 170 Nederlandstalige kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie. Op tekst lezen, woordlezen en spelling alsmede op alle fonologische vaardigheden werden significante effecten gevonden. Deze resultat...

  Lees meer
 • 03-03-2014
  App My-Mate vergroot zelfredzaamheid

  Hoe vergroot je de zelfredzaamheid van mensen met een lichte verstandelijke beperking zodat ze minder een beroep op de AWBZ hoeven te doen? Met een app natuurlijk. De CED-Groep en ASVZ ontwikkelden de nieuwe app My-Mate, die onlangs gelanceerd werd. Deze app helpt  mensen met een lichte verstandelijke beperking door de dagelijkse activiteiten heen. Op die manier kan hun beroep op de AWBZ - per 1 januari 2015 loopt het via de Wmo - worden verminderd.

  Lees meer
 • 27-02-2014
  Aanvulling algemene leveringsvoorwaarden van de CED-Groep

  De algemene voorwaarden van de CED-Groep voor dienstverlening zijn aangevuld met het oog op de groei van digitale dienstverleningsafspraken. De artikelen 3, lid 3 en 4, lid 1.b. zijn nieuw ingelast. De complete tekst van deze algemene leveringsvoorwaarden vindt u op deze pagina.

  Lees meer
 • 25-02-2014
  Regionaal dictee gaat niet door

  De spellingswedstrijd voor leerlingen uit groep 8 van alle basisscholen in de regio Rotterdam gaat dit schooljaar niet door. De CED-Groep betreurt dit uiteraard en overlegt momenteel met de gemeente Rotterdsam of er een mogelijkheid is het dictee volgend schooljaar te houden. Zodra er mee bekend is, leest u dat op onze website.

  Lees meer
 • 24-02-2014
  CED-Groep helpt Roemeense stichting aan autisemmateriaal

  Onlangs sloot de CED-Groep een contract met de stichting Ancora Salvarii voor de gratis levering van onze 'Wijzer Onderwijs'- uitgaven.  Lees het interview met Inge Smelik, directeur Ancora Salvarii (pdf) Lees meer over Wijzer Onderwijs

  Lees meer
 • 11-02-2014
  Rectificatie: nieuwsbericht 'Subsidie voor trainingen' in KlasseApart

  Er is wat verwarring ontstaan over een nieuwsberichtje in de nieuwste KlasseApart (blz. 18), het relatiemagazine van de CED-Groep. In het stukje 'Subsidie voor trainingen' wordt ongewild de suggestie gewekt dat de CED-Groep informatie kan verschaffen over de inhoud en uitwerking van de regeling. Dit is echter niet het geval; op dit moment wordt nog bekeken hoe de uitwerking concreet gaat verlopen. Zodra er meer bekend is, komt u dat te weten via Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK). Ook op o...

  Lees meer
 • 11-02-2014
  Verschenen: stedelijke leerprestatiemonitor ‘De Rotterdamse Toetssteen 2012-1013’

  In deze Rotterdamse leerprestatiemonitor zijn de toetsresultaten taal en rekenen 2012-2013 voor de nulgroepen, het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs opgenomen. Naast de resultaten van het afgelopen schooljaar zijn trends en ontwikkelingen van de leerlingprestaties in ogenschouw genomen. Bovendien is bij het po gekeken naar de prestaties per deelgemeente. Verder is voor zowel po als vo het percentage ‘bollebozen’ vergeleken met het landelijk percentage talentleerlingen en er is o...

  Lees meer
 • 10-02-2014
  CED-Groep in de media

  Afgelopen periode verschenen de volgende artikelen van of over de CED-Groep in de media: Artikel 'Scholen weten niet wat ze aan moeten met zorgkind'Veel middelbare scholen zijn niet in staat leerlingen die extra zorg nodig hebben én hun ouders goed te informeren over wat zij volgend schooljaar aan extra onderwijsondersteuning kunnen bieden. De regio Rotterdam lijkt een positieve uitzondering.Trouw, donderdag 6 februai 2014Artikel 'Vreedzame scholen krijgen vervolg'Dat de vreedzame scholen een v...

  Lees meer
 • 04-02-2014
  Deze maand in KlasseApart, het relatiemagazine van de CED-Groep

  Hoe kun je ervoor zorgen dat er in het onderwijs gemotiveerd aan resultaten wordt gewerkt? Hoe kun je leerlingen motiveren en stimuleren om beter te leren? Het voorjaarsnummer van KlasseApart is voor een deel gewijd aan 'Motiveren is te leren'. Interviews, praktijkverhalen, spraakmakende producten, studiemiddagen, workshops en cursussen....dat is KlasseApart! Blader hem door of word gelijk abonnee. BladerenKlasseApart verschijnt drie keer per jaar. Gratis abonnement? Stuur een e-mail met uw geg...

  Lees meer
 • 22-01-2014
  Leerlijnen Seksuele Vorming voor SO ZML en VSO afgerond

  Met financiële ondersteuning van het ministerie van OCW slaan Rutgers WPF en de CED-Groep de handen ineen om seksuele voorlichting in het (voortgezet) speciaal onderwijs te verbeteren. Binnen het project ‘Van kwetsbaar naar weerbaar’ wordt de leerlijn ‘seksuele vorming’ ontwikkeld. Daarnaast maken de organisaties wetenschappelijke inzichten, praktijkgerichte informatie, materialen en methoden toegankelijk voor de onderwijspraktijk via een digitale werkomgeving. Het project eindigt in september ...

  Lees meer
 • 20-01-2014
  'Wonderschool tovert met leerlingen'

  Een paginagroot artikel in de Volkskrant van zaterdag 18 januari kopt 'Wonderschool tovert met leerlingen'. 'Vreedzame' Openbare Basisschool Overvecht kreeg onlangs het predicaat 'excellent'. Hoe kan een school in een achterstands wijk zo goed zijn? Lees het artikel via www.vreedzameschool.nl.

  Lees meer
 • 15-01-2014
  De Kloof, hét spel voor leerlingen die naar de brugklas gaan

  Een grotere school, verschillende docenten, nieuwe vakken en nieuwe klasgenoten… De overgang naar de brugklas is voor veel kinderen een spannende periode. De CED-Groep ontwikkelde De Kloof, een spannend spel waarin kinderen in groep acht en in de brugklas met elkaar zoeken naar antwoorden op vragen waar ze mee zitten. Hiermee verdienen ze diamanten én bouwen ze een brug voor een sociaal weerbare overstap naar het voortgezet onderwijs. De Kloof is gemaakt met subsidie van het V...

  Lees meer
 • 10-01-2014
  CED-programma’s voorgedragen aan Commissie Anti-pestprogramma's

  Op 1 augustus 2015 treedt de anti-pestwet in werking. Dat betekent dat alle scholen vanaf dat moment een anti-pestmethode moeten gebruiken, die voldoet aan een aantal criteria. De Inspectie gaat erop toezien dat scholen deze wet naleven. Commissie Anti-pestprogramma's Het aanbod aan anti-pestprogramma’s is groot. Om scholen te begeleiden en te ondersteunen bij hun keuze, heeft het ministerie van OCW het Nederlands Jeugdinstituut gevraagd om een plan te maken voor de beoordeling van a...

  Lees meer
 • 18-12-2013
  Amsterdamse aanpak verbetering taalonderwijs in het VO loont

  Amsterdamse brugklassers in het vmbo groeien in hun woordenschat. Dat is een eerste zichtbaar resultaat van de gezamenlijke kwaliteitsimpuls op de doelstelling taal, waartoe de gemeente en de schoolbesturen van het voortgezet onderwijs in Amsterdam in 2012 besloten. Een knappe prestatie! Daarvoor was wel een nieuwe, gerichte aanpak nodig. Zeven Amsterdamse vmbo-scholen, kozen met steun van de gemeente en hun besturen voor een systematische aanpak, onder leiding van de CED-Groep. ResultatenOp de...

  Lees meer
 • 17-12-2013
  Leerwinst en toegevoegde waarde in het primair onderwijs

  Op 11 december 2013 was in De Jaarbeurs in Utrecht de afsluitende conferentie van het Project Leerwinst en toegevoegde waarde PO. In de afgelopen jaren heeft de CED-Groep hiervoor – onder leiding van CED'er Carla Versteeg en met medewerking van een flink aantal adviseurs, onderzoekers en ontwikkelaars - het implementatietraject op 45 pilotscholen verzorgd. LeerwinstmaatTijdens deze conferentie kregen de pilotscholen de gelegenheid om hun mening te geven over de gebruikswaarde van de ontwikk...

  Lees meer
 • 17-12-2013
  De Vreedzame School: ook een anti-pestaanpak

  Op 1 augustus 2015 treedt de anti-pestwet in werking. Dat betekent dat alle scholen in het funderend onderwijs vanaf dat moment een anti-pestmethode moeten gebruiken die voldoet aan een aantal criteria. Ook moeten scholen de sociale veiligheid monitoren en een vertrouwenspersoon annex pestcoördinator hebben. De Inspectie gaat erop toezien dat scholen de wet naleven. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting halverwege 2014 bij de Tweede Kamer ingediend.

  Lees meer
 • 13-12-2013
  CED-Groep in de media

  Afgelopen periode verschenen enkele artikelen van de CED-Groep of over de CED-Groep in de media.Artikel 'Elke les heeft een kop en een staart'Sinds twee jaar werkt een aantal Rotterdamse scholen voor speciaal onderwijs met het project Robuust, gericht op opbrengstgericht en datagestuurd werken. Het lijkt aan te slaan. Er is sprake van opmerkelijke vooruitgang in de leerprestaties.Rotterdams Onderwijs Magazine, december 2013 Artikel 'Met een andere bril naar het werk' Beter kij...

  Lees meer
 • 04-12-2013
  Een betere basis voor peuters

  In het regeerakkoord is opgenomen dat onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en voor- en vroegschoolse educatie meer op elkaar worden afgestemd. Daarom is afgesproken dat de financiering van het peuterspeelzaalwerk onder de Wet Kinderopvang wordt gebracht. De Kamerbrief 'Een betere basis voor peuters' schetst de nadere plannen hiervoor. Lees meer

  Lees meer
 • 07-11-2013
  Conferenties 'Masterplan dyscalculie' op 9, 11 en 12 december

  Op 9, 11 en 12 december vinden de conferenties ‘Masterplan Dyscalculie' plaats. De conferenties zijn bedoeld voor rekendocenten, remedial teachers en andere betrokkenen bij het rekenonderwijs die leerlingen met dyscalculie en ernstige rekenproblemen begeleiden. De CED-Groep verzorgt presentaties over:- Diagnostiek & rekenen in de school: hoe pak je dat aan?- Automatiseren/memoriseren: over voorkomen en remediëren van het rekenen t/m 10 (20)- Rekenstrategieën met VakbegripMeer informatie

  Lees meer
 • 06-11-2013
  Reeks artikelen over feedback in Praxisbulletin

  Elkaar als collega’s feedback geven, openstaan voor feedback… We weten allemaal wel dat dit belangrijk is. In een professionele cultuur leert u van elkaar.

  Lees meer
 • 24-10-2013
  Lees artikel 'Leerlijnen gekoppeld aan uitstroomniveaus'

  In het onderwijs zijn de begrippen ‘kerndoelen’ en ‘leerlijnen’ bekende termen. Leerlijnen worden bijvoorbeeld genoemd in de handleidingen van nieuwe methodes en bij het opstellen van individuele en groepshandelingsplannen. De CED-Groep heeft eigen leerlijnen ontwikkeld op basis van de kerndoelen. In Praxis Bulletin verscheen van de hand van Tim Micklinghoff een artikel over hoe je met behulp van deze leerlijnen met daaraan gekoppelde uitstroomniveaus je onderwijs nog beter vorm kunt geven.Lees...

  Lees meer
 • 16-10-2013
  Download brochure 'Voor u gelezen'

  Het Kenniscentrum Begrijpend las vier internationale wetenschappelijke publicaties voor u en bundelde de inzichten in een boekje ter gelegenheid van de conferentie Begrijpend Lezen van 25 september jl. Wat kunt u met de wetenschappelijke inzichten in de klas? U kunt het boekje gratis downloaden: http://www.kenniscentrumbegrijpendlezen.nl/po/voor-u-gelezen.aspx

  Lees meer
 • 10-10-2013
  Bericht voor klanten en relaties over reorganisatie CED-Groep

  De CED-Groep reorganiseert, wellicht heeft u daar al een en ander over gehoord. Doel van de reorganisatie is om de kwaliteit en continuïteit van onze dienstverlening te waarborgen. Ondanks het feit dat we afscheid hebben moeten nemen van een deel van onze PO-adviseurs wordt ons aanbod voor het primair onderwijs gewoon gecontinueerd. Vanaf januari 2014 staan er nog steeds ruim 280 CED-medewerkers garant voor de voortgang van alle werkzaamheden.

  Lees meer
 • 09-10-2013
  Studiereis Teach Like a Champion

  CED'er Carla van Doornen is met een groep schooldirecteuren op studiereis naar de bakermat van Teach Like a Champion, de Uncommon Schools in New York. Lees over haar belevenissen:

  Lees meer
 • 03-10-2013
  Starten met Taakspel? Maak gebruik van subsidiemogelijkheden

  Alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs kunnen van 7 oktober tot en met 29 november een aanvraag doen voor extra ondersteuning bij het werken aan de Gezonde School. Scholen kunnen onder andere kiezen voor Taakspel in de klas (groep 3 t/m 8).  Scholen kunnen intekenen voor advies-op-maat, versterking bij erkend gezond activiteiten en voor een geldbedrag waarmee ze de taakuren voor onderwijspersoneel kunnen uitbreiden. Meer informatie over he...

  Lees meer
 • 03-10-2013
  Nieuw: Trapsgewijs, denken vanuit onderwijsbehoeften in het MBO

  Iedere professional in het mbo heeft wel eens te maken met jongeren met specifieke onderwijsbehoeften. Dit kunnen jongeren met of zonder een formele ‘diagnose’ zijn. Extra begeleiding kan hen helpen om met problemen te leren omgaan en beter te functioneren in het onderwijs. Vaak is een kleine aanpassing in de reguliere ondersteuning al voldoende. Het handboek Trapsgewijs biedt daarvoor praktische en opbrengstgerichte aanbevelingen.Bekijk Trapsgewijs in de webwinkelMeer informatie: Tamara Wally ...

  Lees meer
 • 25-09-2013
  Inschrijving Conferentie Breinsleutels geopend!

  Lesdoelen vermelden, feedback geven, herhalen: allemaal didactische gereedschappen om het leren bij leerlingen te bevorderen. Dát weet u als leerkracht wel. Maar wist u dat er ook andere didactische gereedschappen zijn, waarvan onderzoek aantoont dat zij het leren effectief ondersteunen? Wat speelt zich eigenlijk in de hersenen af als u het lesdoel vermeldt of direct feedback geeft? En waarom beklijft kennis beter wanneer u het vaak herhaalt? Breinbewust lesgeven Helemaal nie...

  Lees meer
 • 17-09-2013
  Scholen gezocht voor Razend Enthousiaste Rekenaars

  Verwacht u dat u aankomend schooljaar in uw bovenbouw een aantal razend enthousiaste rekenaars heeft die op hoge snelheid door de rekenstof heen vliegen? En vindt u het moeilijk steeds passende rekenuitdagingen voor hen te vinden?

  Lees meer
 • 13-09-2013
  Trimbos-Instituut: Taakspel levert op

  Wanneer onderwijs, gemeenten, zorgsector en werkgevers niet investeren in het mentaal kapitaal van mensen, zullen steeds meer mensen uitvallen of problemen ontwikkelen. Dat blijkt uit een verkenning van het Trimbos-instituut. Het Trimbos-instituut bracht een aantal strategische verkenningen uit, onder andere voor het onderwijs, waarin het belang van investeren in het mentaal vermogen van mensen in kaart is gebracht. Ook werd gekeken naar effectieve manieren om dit te doen. Trimbos keek onder an...

  Lees meer
 • 10-09-2013
  Bijeenkomst 'Van kwetsbaar naar weerbaar' voor (V)SO-scholen

  Hoe ga je om met seksueel getint gedrag binnen het speciaal onderwijs? Wanneer en hoe geef je seksuele vorming? Hoe maak je leerlingen weerbaar? En wat willen ouders weten? Bovenstaande vragen leven bij veel leerkrachten op (V)SO scholen. Op deze en meer vragen krijgt u antwoord tijdens de kick-off bijeenkomst Weerbaar! De bijeenkomst vindt plaats op 30 oktober a.s. en wordt georganiseerd door Rutgers WPF en de CED-Groep, in het kader van het project ‘van kwetsbaar naar weerbaar&rsquo...

  Lees meer
 • 06-09-2013
  Conferentie Begeleiden van jongeren met specifieke onderwijsbehoeften in het mbo

  Deze conferentie is ter gelegenheid van de lancering van het boek ‘Trapsgewijs, denken vanuit onderwijsbehoeften in het mbo’. Dit handboek biedt een eenvoudige, praktische en tegelijkertijd opbrengstgerichte aanpak voor jongeren met speciale onderwijsbehoeften. Tijdens deze conferentie leert u te denken over onderwijsbehoeften als vertrekpunt voor uw onderwijs. Tamara Wally, psycholoog en ontwikkelaar bij de CED-Groep, zal de conferentie inleiden. Daarna zijn er workshops over onderwijsb...

  Lees meer
 • 26-08-2013
  Nieuw: Allemaal taal met individuele inschrijving

  Van pedagogisch medewerkers wordt verwacht dat zij taalniveau 3F beheersen. Wij attenderen u graag op Allemaal taal, de snelste weg van 1F naar 3F!Allemaal Taal-training op uw locatie Onze adviseurs verzorgen Allemaal Taal-trainingen op uw locatie. In zestien bijeenkomsten van twee uur oefent u op de vijf taaldomeinen. Daarnaast zijn er huiswerkopdrachten die u uitvoert in uw eigen werkomgeving. Alle opdrachten zijn gericht op de praktijk. Onze medewerkers geven naast de standaard trainingsinho...

  Lees meer
 • 22-08-2013
  Zomeractie ROM en Cursusbureau CED-Groep

  Om de samenwerking tussen de CED-Groep en het Rotterdams Onderwijs Magazine (ROM) te vieren is er deze maand een speciale kortingsactie. Cursisten krijgen 10% korting op een cursus met open inschrijving van het Cursusbureau van de CED-Groep, als zij zich inschrijven voor 15 september 2013. Vermeld op het inschrijfformulier de specifieke kortingscode die op de LinkedInpagina van het ROM staat. Kijk op: www.linkedin.com/in/rotterdamsonderwijsmagazine voor de code.Onze cursussen vindt u op onze sp...

  Lees meer
 • 19-08-2013
  Succes voor Zomerschool Leeuwarden

  Omroep Fryslân maakte een leuk item over de eerste zomerschool in Leeuwarden. De zomerschool is een succes! In het item is te zien hoe leerlingen werken met lespakket Mijn Stad, ontwikkeld door de CED-Groep.Bekijk filmpjeMeer informatie over lespakket Mijn Stad

  Lees meer
 • 16-08-2013
  Peuterstappen: opbrengstgericht werken met peuters

  Kinderen ontwikkelen zich op verschillende manieren, en in verschillend tempo. Daardoor klinkt opbrengstgericht werken in eerste instantie misschien niet passend voor de peuterperiode, veel te zakelijk. Toch doen pedagogisch medewerkers op peutergroepen waarschijnlijk al een aantal dingen die je opbrengstgericht zou kunnen noemen, bijvoorbeeld met activiteiten werken aan doelen, of de taalontwikkeling van de kinderen observeren. Opbrengstgericht werken voegt daar iets aan toe: kijken naar de op...

  Lees meer
 • 12-08-2013
  CED-Groep nieuwe uitgever van het ROM

  Met ingang van 1 augustus is de CED-Groep de uitgever van het Rotterdams Onderwijs Magazine, het ROM kortom. De CED-Groep heeft deze functie overgenomen van Stichting de Meeuw.

  Lees meer
 • 07-08-2013
  Reorganiseren voor een gezonde organisatie

  De aanhoudende crisis is ook hard aangekomen in de onderwijssector. In tegenstelling tot veel andere organisaties in de branche heeft de CED-Groep de omzet lange tijd op peil weten te houden. Er blijft veel vraag naar onze diensten en producten. Echter, onze klantgroepen krijgen zelf steeds meer te maken met financiële problemen en bezuinigingen. Hierdoor kunnen zij steeds minder besteden aan onderwijsvernieuwing en -begeleiding.Deze ontwikkeling noopt de CED-Groep tot reorganiseren en saneren....

  Lees meer
 • 23-07-2013
  Nieuwe CED-klachtenregeling versterkt positie van klanten

  Met ingang van 1 augustus 2013 wordt een nieuwe regeling van kracht voor de behandeling van klachten van klanten van de CED-Groep. Een goede klachtenregeling bevordert de goede relatie tussen de organisatie en zijn afnemers. Die regelingen waren er dus altijd al. Daarop borduurt de nieuwe regeling uiteraard voort. De eerste aanleiding voor de nieuwe klachtenprocedure lag dan ook vooral bij interne bedrijfsontwikkeling, zoals de recente integratie van Eduniek en CED-Groep.

  Lees meer
 • 08-07-2013
  Basisschool De Rozenhorst ontvangt School op Seef label

  Donderdag 20 juni ontving het team van De Rozenhorst uit Rozenburg samen met de verkeersouders uit handen van Deelgemeentevoorzitter Paméla Blok het School op Safe label. Een label om aan te geven dat er voldoende aandacht is voor verkeersveiligheid op school.

  Lees meer
 • 03-07-2013
  Artikel De Vreedzame School in Pedagogiek in Praktijk

  Een aantal weken geleden promoveerde Leo Pauw, projectleider van de De Vreedzame School, op De Vreedzame School. Onlangs verscheen er in het magazine Pedagogiek in Praktijk het artikel ‘Lastige’ leerlingen: maak ze tot democratische burgers, geschreven door Leo Pauw.

  Lees meer
 • 01-07-2013
  Meer wetenschap en technologie op de basisschool

  Wetenschap en technologie moeten veel meer tijd en prioriteit krijgen op de basisschool. Dat is nodig omdat de samenleving een steeds grotere kennis van wetenschap en technologie veronderstelt. Daarnaast is de verwachting dat meer kinderen voor technische beroepen zullen kiezen, als ze vroeg enthousiast worden gemaakt voor dit domein. Dit stelt de Verkenningscommissie Wetenschap en technologie PO in een advies, dat mei 2013 is overhandigd aan beide opdrachtgevers: de PO-Raad en het Platform Bèt...

  Lees meer
 • 27-06-2013
  Studiereis Teach Like a Champion naar New York

  New York, 5-13 oktober '13 Teach Like a Champion, het handboek voor topleerkrachten, is een groot succes. Inmiddels zijn er zo’n 6000 exemplaren verkocht en tientallen scholen zijn gestart met teamtrainingen en cursussen. Scholen weten: het werkt! Met de Teachtechnieken leg je de lat hoog, is er plezier en blijven alle leerlingen betrokken bij de les.New York, de bakermatDoor videomateriaal uit Amerika krijgen we een glimp te zien van hoe het er in de bakermat van Teach Like a Champi...

  Lees meer
 • 26-06-2013
  Veel belangstelling voor zomermagazine Groeten uit...

  Het gaat goed met het zomermagazine Groeten uit…In totaal worden er deze zomer zo’n 27.000 exemplaren van dit vrolijke en leerzame zomerblad verspreid. 20.000 in Rotterdam, 1.900 in Rijswijk en 5000 in Dordrecht.

  Lees meer
 • 21-06-2013
  Nieuwsbegrip Financieel officieel gepresenteerd

  Op donderdag 20 juni werden de lessen van Nieuwsbegrip Financieel officieel gepresenteerd. Dit gebeurde op de Groen van Prinstererschool te Rotterdam. Onder andere Ton Heerts, voorzitter van de FNV, was hierbij aanwezig. Wat is economie? Na een opening door de leerkracht van groep 8 hield professor Onno Steenbeek een mini-college over 'Wat is economie?'. Dit leverde een mooi bruggetje op naar hoe wij in Nederland vaak keuzes maken aan de hand van het poldermodel. Na een filmpj...

  Lees meer
 • 21-06-2013
  Lespakket voor zomerscholen nu beschikbaar

  Organiseert u deze zomer een vakantieschool? De makers van Nieuwsbegrip ontwikkelden een aantrekkelijk lespakket voor zomerscholen, met als thema ‘Mijn Stad’. Het pakket is in de zomer van 2012 door veel scholen in het land met plezier gebruikt. Op basis van hun ervaringen  is het pakket aangepast. Het lespakket is nu beschikbaar!  Taal en rekenenMet het lespakket Mijn Stad werken uw leerlingen aan taal, rekenen en sociale competenties. De teksten en opdrachten voor taal en rekenen zijn ont...

  Lees meer
 • 21-06-2013
  Nieuw: Sil op school voor kleutergroepen

  We werken momenteel aan een nieuw programma: Sil op school. Een compleet en altijd actueel programma voor kleutergroepen. Op het gebied van de voor- en vroegschoolse educatie hebben wij onze sporen inmiddels verdiend. U kent ons van populaire programma’s als Ik & Ko en Uk & Puk. Maar het is inmiddels meer dan tien jaar geleden dat we, samen met Uitgeverij Zwijsen, Ik & Ko maakten. Daarom is het tijd voor een nieuwe kleutermethode, die voldoet aan nieuwe wensen van gebruikers en ...

  Lees meer
 • 24-05-2013
  Jonge, razend enthousiaste rekentalenten strijden om titel

  Op donderdag 30 mei vindt op het kantoor van KPMG Meijburg & Co te Amstelveen de spannende finale van Razend Enthousiaste Rekenaars plaats. Dit project is speciaal ontwikkeld om talentvolle rekenaars uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs extra uit te dagen. 18 weken lang werkten ruim 100 basisschoolleerlingen samen met hun coach aan alle financiële vraagstukken die komen kijken bij het runnen van een echt hotel. Tijdens de feestelijke finale zal het team dat dit het beste heeft gedaan...

  Lees meer
 • 22-05-2013
  Eenmalige heropening Vversterkmodules

  Vversterk is een landelijk project dat de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) verhoogt, onder andere door scholing van pedagogisch medewerkers en leerkrachten van groep 1 en 2. 

  Lees meer
 • 22-05-2013
  CED-Groep internationaal bekend

  Naast activiteiten in Nederland mag de CED-Groep zich ook regelmatig verheugen op belangstelling vanuit het buitenland. Zo bezochten 10 schoolleiders uit Estland recent de CED-Groep waar zij voorlichting kregen over het Nederlands onderwijssysteem, waarna zij bezoeken brachten aan scholen voor primair en voortgezet onderwijs in en rond Rotterdam. De groep was onder de indruk van het pedagogisch klimaat in de scholen en de kwaliteit van de gebouwen en materialen. Het was beslist een eyeopene...

  Lees meer
 • 17-05-2013
  Promotieonderzoek naar De Vreedzame School

  Op het Congres Burgerschap en Integratie op 19 juni a.s. presenteert Leo Pauw, projecleider van de De Vreedzame School, zijn promotieonderzoek naar De Vreedzame School. De Inspectie constateert dat er weinig vooruitgang te zien is in de ontwikkeling van burgerschapsonderwijs. De Onderwijsraad vraagt om een verdere kennisopbouw op het terrein van burgerschapsvorming. In het proefschrift van Leo Pauw wordt aan de hand van onderzoek naar De Vreedzame School ingegaan op de vraag hoe de persoonlijke...

  Lees meer
 • 13-05-2013
  Leerlijn seksuele vorming in ontwikkeling

  Rutgers WPF en de CED-Groep slaan de handen ineen om de seksuele voorlichting in het (voortgezet) speciaal onderwijs te verbeteren. Binnen het project ‘van kwetsbaar naar weerbaar’ ontwikkelen we allereerst de leerlijn seksuele vorming  voor het voortgezet speciaal onderwijs. Inzichten, materialen en methoden maken we daarnaast via een digitale werkomgeving toegankelijk.

  Lees meer
 • 03-05-2013
  Heldringschool maakt van opbrengstgericht werken een succes met 4D-aanpak

  Elke school wil het beste uit haar leerlingen halen. Maar hoe zorg je voor hogere opbrengsten? De CED-Groep ontwikkelde een aanpak die wérkt: opbrengstgericht werken in 4D. Ofwel data, duiden, doelen, doen. De Amsterdamse Heldringschool voor ZML-onderwijs heeft de aanpak inmiddels met succes ingevoerd.   De Heldringschool is een zml-school in Amsterdam, met een so en een vso-locatie. Eri Smit, ib’er op de vso-locatie, vertelt dat de basis voor de huidige, opbrengstgerichte werkwijze al in 2008 ...

  Lees meer
 • 25-04-2013
  CED-dictee in teken van Beatrix' oudste zoon

  Lang leve…koning Willem-Alexander, dat was het onderwerp van het 14e CED-dictee dat op woensdag 24 april in Rotterdam plaatsvond. Ruim 100 uitstekende spellers uit groep 8 uit Rotterdam en omgeving werden onderworpen aan een leuk, maar pittig dictee.

  Lees meer
 • 17-04-2013
  Extra instroomgroep Uk & Puk en Puk & Ko van start

  In mei gaat een extra instroomgroep Uk & Puk/Puk & Ko van start waar nog een aantal deelnemers bij aan kunnen sluiten.

  Lees meer
 • 10-04-2013
  10e Jaarcongres vakblad Kinderopvang

   

  Lees meer
 • 10-04-2013
  Teach Like a Champion in de media

  In vakblad Beter Begeleiden verscheen onlangs een mooi artikel over Teach Like a Champion. IB'er Diana de Bode volgde samen met twee leerkrachten de training Teach Like a Champion bij de CED-Groep. Zij is enthousiast over de Teach-technieken. 'Het helpt leerkrachten hun didactiek, klassenmanagement en groepssfeer verbeteren.' Lees het artikel uit Beter Begeleiden - april '13Meer weten over Teach Like a Champion? Kijk op www.teachnederland.nl. Naar de webwinkel

  Lees meer
 • 03-04-2013
  Pilottraining MBO

  Momenteel wordt een training ontwikkeld over het omgaan met jongeren met verschillende soorten problemen. Deze training is speciaal bedoeld voor mensen die werkzaam zijn binnen het MBO.

  Lees meer
 • 28-03-2013
  Steun het Roparun-team van de CED-Groep

  Onder het motto 'CED-Groep bereikt' wil de CED-Groep dat alle kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen. Maar wij willen nog meer betekenen voor de samenleving. Daarom doet een team van de CED-Groep voor de tweede keer mee aan de Roparun. De starts vinden plaats op zaterdag 18 mei en de finish is op maandag 20 mei.De Roparun is een estafetteloop van ongeveer 520 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier ge...

  Lees meer
 • 20-03-2013
  Volleybaltoernooien voor schoolteams, geef u nu op!

  De CED-Groep organiseert alweer voor de vierde keer een volleybaltoernooi in Amersfoort (5 juni) en voor de zevende keer in Utrecht (19 juni).

  Lees meer
 • 13-03-2013
  Leerkrachten gezocht voor onderzoek naar schrijfonderwijs

  Gebruikt u Nieuwsbegrip? Wilt u uw stelonderwijs verbeteren? Wilt u advies over hoe u schrijfproducten van leerlingen kunt beoordelen? Geeft u volgend schooljaar les in groep 6 of 7? Dan nodigen wij u hartelijk uit deel te nemen aan ons onderzoek, een samenwerkingsproject van de Universiteit van Amsterdam en de CED-Groep.

  Lees meer
 • 12-03-2013
  Taakspel in proefschrift Vrije Universiteit van Amsterdam

  Kinderen met lagere taalvaardigheid ontwikkelen meer gedragsproblemen omdat zij moeilijker een band opbouwen met klasgenoten. Dat concludeert promovenda Barbara Menting.

  Lees meer
 • 12-03-2013
  De Vreedzame School en Wijk genomineerd voor Kroonappels Oranje Fonds

  Ter gelegenheid van de troonswisseling organiseert het Oranje Fonds een zoektocht naar 'Kroonappels'. De Vreedzame School en Wijk zijn beiden genomineerd. Er zijn drie categorieën: Jeugd, Buurt en Helpende Hand. De Vreedzame School doet in Utrecht en De Bilt mee in de categorie Jeugd, en in Utrecht doet De Vreedzame Wijk mee in de categorie Jeugd en de categorie Buurt.Stemmen kan vanaf vrijdag 15 maart.

  Lees meer
 • 12-03-2013
  VVE Thuis: speciaal aanbod voor Rotterdam!

  Wilt u ouderbetrokkenheid vergroten? Wilt u effectief werken aan een meer stimulerend gezinsklimaat? Vindt u het belangrijk dat ouders thuis aansluiten bij wat u doet? Kies dan voor VVE Thuis!

  Lees meer
 • 26-02-2013
  NJI: 'Uk en Puk theoretisch goed onderbouwd'

  Het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) heeft zich gebogen over Uk & Puk, het VVE-programma voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Het programma is 'theoretisch goed onderbouwd', aldus het NJI. "De commissie is goed te spreken over Uk & Puk. Het programma zit goed in elkaar en is uniek wat betreft de activiteiten voor de kleinste kinderen. Uk & Puk biedt een mooie doorgaande lijn met de interventies Ik & Ko of Schatkist."Lees bericht op website NJI Uk & Puk is ontwikkeld doo...

  Lees meer
 • 26-02-2013
  Nieuwe publicatie 'Werken met arrangementen'

  Nieuw in onze webwinkel is de publicatie 'Werken met arrangementen en groepsplannen'. Passend onderwijs biedt iedere leerling optimale kansen op ontwikkeling van zijn of haar talenten. Werken met arrangementen en groepsplannen is een manier om kwalitatief goed en gedifferentieerd onderwijs te bieden dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen en toch werkbaar blijft.In onderwijsarrangementen beschrijft de school in de volle breedte wat het onderwijsaanbod is voor de leerlingen, passend bij...

  Lees meer
 • 22-02-2013
  Lespakket voor vakantiescholen 'Mijn Stad' vernieuwd

  Organiseert u deze zomer een vakantieschool? De makers van Nieuwsbegrip ontwikkelden een aantrekkelijk lespakket voor zomerscholen, met als thema ‘Mijn Stad’. Het pakket is in de zomer van 2012 door veel scholen in het land met plezier gebruikt. Op basis van hun ervaringen  is het pakket gereviseerd. De herziene versie is beschikbaar vanaf juni. Aandachtsgebieden Met het lespakket Mijn Stad werken uw leerlingen aan taal, rekenen en sociale competenties. De teksten en opdrachten ...

  Lees meer
 • 14-02-2013
  De kinderopvang op weg naar een lerende organisatie

  In opdracht van Bureau Kwaliteit Kinderopvang ( BKK) voerden de CED-Groep en Sardes onderzoek uit naar 11 organisatie-projecten in de kinderopvang. Essentieel was hierbij dat de kinderopvangorganisaties tijdens de uitvoering van de projecten van elkaar konden leren. Het onderzoek moest dit faciliteren. BKK wil met de projecten de pedagogische kwaliteit van de kinderopvangsector versterken, zodat kinderen betere ontwikkelingskansen krijgen. Lees het rapport 

  Lees meer
 • 12-02-2013
  CED-Groep vergelijkt leerlingvolgsystemen. Download het resultaat!

  Ter gelegenheid van de NOT 2013 heeft de uitgever van de SCOL (Rovict b.v.) aan de CED-Groep gevraagd om verschillende veel gebruikte leerlingvolgsystemen (zoals SCOL en Zien!) op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling met elkaar te vergelijken. Het resultaat is uitgedeeld tijdens de NOT. 

  Lees meer
 • 30-01-2013
  Hoe houd je rekening met biologische ritmes van leerlingen?

  Kleine pauze afschaffen, om 13.00 uur trompet spelen, nooit voor 14.00 uur Engels en Wiskunde alleen geven na 15.00 uur. Dit zijn voorbeelden van hoe scholen rekening kunnen houden met de biologische ritmes van leerlingen. Sinds augustus 2011 loopt het experiment ‘flexibilisering onderwijstijd’. Belangrijke kost voor gemeenten en schoolbesturen die op zoek zijn naar een nieuw evenwicht tussen enerzijds wensen van burgers over onderwijs en kinderopvang, en anderzijds wat onderwijskundig kan, mag...

  Lees meer
 • 08-01-2013
  Kinderopvangtoeslag ook voor peuteropvang

  Het ministerie van Sociale Zaken heeft besloten dat peuteropvang van een aantal uren per dag of week ook valt onder de kinderopvangtoeslag-regeling. Deze maatregel geldt per 1 december 2012.

  Lees meer
 • 05-11-2012
  Taakspel in aanbod subsidie RIVM

  Scholen in het primair onderwijs kunnen extra ondersteuning aanvragen bij het RIVM om de gezondheid van hun leerlingen te verbeteren. Deze ondersteuning wordt mogelijk door #Jeugdimpuls en de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde leefstijl. Scholen kunnen kiezen uit advies door een preventie-adviseur of voor concrete activiteiten op school. Als wordt gekozen voor concrete activiteiten komen ze in aanmerking voor begeleiding daarbij en/of een bijdrage in de kosten. Een aantal onderwerpen kom...

  Lees meer
 • 14-09-2012
  Intervisiebijeenkomsten nieuwe Taalactief

  Start uw school dit jaar met de nieuwe Taalactief? Geef u dan op voor de intervisiebijeenkomsten, om mét elkaar en ván elkaar te leren!

  Lees meer
 • CEDGroep helpt Roemeense stichting aan autismemateriaal

  Lees meer
Toon alle nieuwsberichten

Perscontact

Voor meer informatie over de nieuwsonderwerpen of algemene persvragen, kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie: Elly van der Zel, Carolien Rebel, of Marije Berding.

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599