sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

11-09-2018
VVE-programma Ben ik in Beeld bewezen effectief

Ben ik in Beeld is een aantrekkelijk en compleet VVE-programma voor kinderdagverblijf en peuterspeelzaal. Sinds de zomer is Ben ik in Beeld door het Nederlands Jeugdinstuut (NJi) opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies als ‘goed onderbouwd programma’. Ben ik in Beeld is door het NJI beoordeeld als een planmatige en doelgerichte aanpak ter bevordering van de psychische, sociale, cognitieve of lichamelijke ontwikkeling van een kind waar dit mogelijk bedreigd of belemmerd wordt. De CED-Groep verzorgt diverse trainingsmogelijkheden. Kijk op de website van Ben ik in Beeld!

www.benikinbeeld.org

 

  

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599