sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

10-04-2019
De Staat van het Onderwijs 2019: visie CED-Groep

Elk jaar in april publiceert de Inspectie van het Onderwijs een overzicht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel. Op woensdag 10 april is de publicatie De Staat van het Onderwijs op het gelijknamige congres overhandigd aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Er is een positieve tendens waar te nemen in het Nederlandse onderwijs, zo is te lezen in het inspectierapport. De jeugdwerkloosheid is het laagste in vergelijking met onze omringende landen en de kansenongelijkheid loopt niet verder op. En ons onderwijs is innovatief. Maar er zijn ook kanttekeningen: we hebben nog steeds te maken met een grote kansenongelijkheid, teruglopende leerlingprestaties en lagere burgerschapscompetenties bij leerlingen in vergelijking met de landen om ons heen. Het lerarentekort kan dit verder onder druk zetten. Samenwerking, doelgericht en resultaatgericht werken, resultaten en effecten in kaart brengen en ervaringen delen, is een rode draad in de Staat van het Onderwijs 2019.
De CED-Groep roept op tot samenwerken en leren van en met elkaar.

Lees de visie van de CED-Groep - algemeen

Lees de visie van de CED-Groep - Het Jonge Kind

Lees de visie van de CED-Groep - Primair onderwijs

Lees de visie van de CED-Groep - Voortgezet onderwijs

De Staat van ons Burgerschapsonderwijs

 

Direct contact

Marketing & Communicatie

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599