sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

12-04-2018
De Staat van het Onderwijs: van litanie naar lof!

Met het verschijnen van het jaarlijkse onderwijsverslag van de Inspectie van het Onderwijs buitelen woordvoerders en journalisten over elkaar heen met superlatieven om de dramatische kwaliteit van het Nederlandse onderwijs te benadrukken. Het lijkt wel alsof complimenten niet mediawaardig zijn. Complimenten die zeker ook te vinden zijn in de Staat van het Onderwijs. Het begint al in de eerste alinea:

“De foto die de Inspectie maakt van het Nederlandse onderwijs levert nog steeds een positief beeld op. Nederlandse leerlingen ronden gemiddeld goed opgeleid hun schoolloopbaan af.”

Dit zijn complimenten die wij graag willen ondersteunen omdat zo terecht zijn! Dagelijks zien wij leraren, ib-ers, schoolleiders en bestuurders hun uiterste best doen om hun onderwijs te verbeteren, ondanks lerarentekort en werkdruk. En ze boeken succes. Daarom hier een eerste overzicht van wat onderwijsprofessionals al heel goed doen, opgediept uit de Staat van het Onderwijs van 2016-2017. In de komende weken gaan we nader in op specifieke doelgroepen en onderwerpen uit het Jaarverslag. Alle artikelen staan in ons dossier De Staat van het Onderwijs.

Wat doen onderwijsprofessionals al goed? (uit: de Staat van het Onderwijs van 2016-2017)

Primair onderwijs

Speciaal basisonderwijs

VVE

Speciaal onderwijs

Voortgezet onderwijs

Middelbaar beroepsonderwijs 

Lees alle artikelen van de CED-Groep in ons dossier De Staat van het Onderwijs.

 

Direct contact

Marketing & Communicatie

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599