sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

13-06-2018
Doorontwikkeling De Vreedzame School

De maatschappij is voortdurend in ontwikkeling, en dus een programma voor maatschappelijke opvoeding als De Vreedzame School ook. De laatste versie van de lesmappen is alweer van 2010 en daarom werken we momenteel volop aan doorontwikkeling van De Vreedzame School. De nieuwe mappen en het bijbehorende nieuwe digitale materiaal zullen vanaf schooljaar 2019-2020 te gebruiken zijn. Het programma blijft in de basis gelijk, maar er komen verschillende vernieuwingen en aanpassingen. 

Wat kunt u verwachten? 
• Actualisering van de inhoud: door het scherper vormgeven van thema’s als omgaan met diversiteit (waaronder buitensluiten, polarisering), kritisch denken en persoonsvorming blijft het programma gebaseerd op actuele maatschappelijke ontwikkelingen.
• Nog meer betekenisvol leren: integratie van de groepsvergadering en commissies in het programma, transfer naar eigen klas en school, waardoor de school (nog) meer een democratische oefenplaats kan worden.
• Van zes blokken naar vijf blokken: zodat er meer ruimte ontstaat om met verschillende activiteiten betekenisvoller te werken. Het programma sluit beter aan bij het jaarritme van de school, ‘van vakantie naar vakantie’.
• Van 38 naar 30 lessen per leerjaar: ieder blok heeft 6 lessen met suggesties voor vervolgactiviteiten. Dit geeft u als leerkracht meer keuzevrijheid en flexibiliteit en maakt mogelijk dat er de rest van de week vervolg gegeven wordt aan de les. Hierdoor kunnen de doelen beter beklijven en kan een duocollega beter aanhaken.
• Bij ieder blok een websiteles: hiermee kunt u als leerkracht variatie aanbrengen, aansluiten bij actualiteiten of kiezen voor onderwerpen die op dat moment relevant zijn voor de eigen groep.
• Integratie van de lessen uit de map Sociale Veiligheid: hierdoor wordt binnen de lessen eveneens aan de doelen rondom dit thema gewerkt.
• Doorontwikkeling van de website (digitaal lesmateriaal) als onderdeel van het programma.

Daarnaast is er ook aandacht voor een modernere vormgeving: de mappen worden voorzien van een nieuw en fris jasje en er komen handzame losse katernen per blok, gebundeld in een map.

Heeft u vragen?
Mocht u op dit moment vragen hebben over de doorontwikkeling, stuur dan een mailtje naar devreedzameschool@cedgroep.nl. 

 

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599