sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

05-06-2018
Hoe toegankelijk zijn reguliere Nederlandse scholen voor internationals?

In Nederland vestigen zich steeds meer kinderen met een internationale achtergrond. Hierbij wordt in dit kader gedoeld op kinderen van ‘expats’ (van wie de moedertaal of thuistaal anders is dan Nederlands, Arabisch, Turks, Surinaams of Antilliaans), maar ook Nederlandse kinderen die direct voorafgaand in het buitenland verbleven (‘repats’). Een deel van deze leerlingen vindt z’n weg in internationale scholen (waar de voertaal Engels is en waar een internationaal curriculum gevolgd wordt). Anderen zoeken toelating tot reguliere Nederlandse scholen, omdat ze hier willen blijven of omdat simpelweg geen internationale school beschikbaar is.

Enquête
Het Ministerie van OCW laat een onderzoek uitvoeren naar de toegankelijkheid van reguliere Nederlandse scholen voor internationals. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door Economisch onderzoeksbureau Decisio in samenwerking met B&T organisatieadvies. Het onderzoek wordt uitgevoerd via interviews met een groot aantal scholen, schoolbesturen, intermediaire organisaties en dergelijke. Maar er wordt ook geprobeerd zoveel mogelijk ouders van kinderen uit deze doelgroep te enquêteren. Dat laatste is lastig, want deze doelgroep staat nergens als zodanig geregistreerd.

Oproep aan schoolleiders: graag link doorsturen!
We willen daarom onder andere een beroep op onze relaties. Met name schoolleiders willen wij vragen onderstaande link naar de betreffende online-enquête door te sturen aan ouders die tot de doelgroep behoren. De enquête is Engelstalig. Voor de invulling is geen wachtwoord of iets dergelijks vereist. De enquêteperiode loopt tot half juni.

Hartelijk dank!

Link naar Engelstalige online-enquêtee
 

   

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599