sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

04-09-2018
Onderwijs komende decennia topprioriteit Rotterdam

Jos van Kessel, bestuurder van de CED-Groep, reageert op de uitspraken van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb over onderwijs. 

''Het onderwijsniveau in Rotterdam moet de komende jaren omhoog. Dat moet de topprioriteit zijn voor de stad', zegt burgemeester Aboutaleb in een interview met TV Rijnmond op 24 augustus jl. Een mooie uitspraak van een kundig bestuurder. Echter, hoe pak je zo iets aan? Al snel loop je immers het risico dat vertegenwoordigers van opleidingsdomeinen strijden om de financiering van geldverslindende aanpakken die leiden tot elkaar tegenwerkende deeloplossingen. Is dit een somber beeld. Ja zeker, maar ervaringen in het verleden hebben dit meermaals aangetoond.'

'Geïnspireerd door de aanpak die gekozen is om te komen tot een nationaal klimaatakkoord, pleit ik voor een aanpak waarbij alle relevante partijen rond onderwijsthema’s om de tafel gaan zitten. Door juist te kiezen voor een brede aanpak waar publieke- en private spelers en belangenbehartigers met elkaar in gesprek gaan en komen tot afspraken, wordt de basis gelegd voor een integrale aanpak. De wijze waarop verbeteracties in het onderwijs worden aangepakt kenmerken zich immers juist door het scheiden van de verschillende stromingen, belangen, gevoeligheden en aannames. Het resultaat is dat we wel veel doen, maar nog te weinig bereiken.'

'Dit ondanks de belangrijke bijdragen die ook wij als CED-Groep mogen leveren aan de professionalisering van het primaire proces. Daar zijn we trots op en gaan we met volle energie mee door. De huidige dillema’s in het onderwijs vragen echter om een benadering die de verkokerde aanpak doorbreekt. Het denken vanuit gesegmenteerde kaders, mede ingegeven door een beknellende structuur, heeft nog niet geleid tot grensoverschrijdend denken. En juist dit is nodig. Bovendien is het onderwijs nog de enige sector in Nederland waarin er nog sprake is van verzuiling. Zegt iets over de wendbaarheid. Dit alles terwijl we allen dezelfde belangen dienen en dezelfde dromen hebben.'

'Éen nationaal onderwijsakkoord is daarom mijn droom. Het proces daar naar toe, de gezamenlijke reis, heeft waarschijnlijk meer impact dan het resultaat op zichzelf. Zodra we beseffen dat we door dialoog en reflectie dezelfde dromen delen, zullen we tot patroon doorbrekende oplossingen komen. Natuurlijk zullen er veel discussies en wellicht zelfs irritaties zijn. Echter het gemeenschappelijk belang zal prevaleren. Je moet groot denken om iets te bereiken. Of toch maar eerst lokaal starten? Lijkt me een mooie uitdaging voor burgemeester Aboutaleb, een Rotterdams Onderwijsakkoord. Onder zijn bevlogen regie heb ik daar zeker vertrouwen in en zal dit een lichtend voorbeeld zijn, als opmaat naar mogelijk een nationaal onderwijsakkoord.'

Jos van Kessel, bestuurder CED-Groep.

 

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599