sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciƫle doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

19-09-2017
Onderzoek Mondelinge taalvaardigheid in SBO en SO

In het schooljaar 2017-2018 vindt een peilingsonderzoek naar de mondelinge taalvaardigheid van schoolverlaters van het SBO en SO (voormalig) cluster 4 plaats. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door  ITTA, Cito en CED-Groep. Vanuit de CED-Groep wordt een aantal adviseurs die goed zijn ingevoerd in het taalonderwijs op SO en SBO ingezet. Het onderzoek vindt plaats onder supervisie van de onderwijsinspectie. Het peilingsonderzoek brengt  het aanbod in het S(B)O in beeld en ook wat schoolverlaters van het SO en SBO kunnen op het gebied van luisteren en spreken. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met het niveau en de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen.

In sit filmpje krijgt u meer informatie over het belang en het nut van het peilingsonderzoek. Ook de opzet van het onderzoek wordt toegelicht.

  

Direct contact

Jeroen Meijboom

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599