sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

31-05-2018
Reactie CED-Groep op kwetsende PowerPoint-afbeeldingen

Naar aanleiding van de berichtgeving rond de kwetsende PowerPoint-beelden die recentelijk opdoken, heeft de CED-Groep onderzoek gedaan. De afbeeldingen, die al stammen van zeven jaar geleden, bleken per abuis, waarschijnlijk door goedbedoelende leerkrachten, op twee websites geplaatst te zijn of er is gehackt. Ondertussen zijn de afbeeldingen verwijderd. LOWAN (Ondersteuning Onderwijs Nieuwkomers) neemt de zaak zeer serieus en zal de leerkrachten binnen dit netwerk informeren.

Ook de CED-Groep neemt deze kwestie hoog op, omdat onze naam met deze afbeeldingen geafficheerd wordt. Dit raakt ons zeer. De CED-Groep ontwikkelt reeds tientallen jaren diverse didactische instrumenten en materialen voor het onderwijs en doet dat altijd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wij beschouwen dit voorval als een inbreuk op onze goede naam en integriteit. We betreuren het bovenal zeer dat hiermee kinderen worden gekwetst.

Uiteraard heeft de CED-Groep nooit toestemming gegeven voor bewerkingen van materialen en zeker niet op de wijze waarop dit is gebeurd. Het is nadrukkelijk niet toegestaan om zonder onze toestemming aanpassingen door te voeren in bijvoorbeeld uitingen, beeldmerken en materialen van de CED-Groep. Ook op extra materialen die door onderwijsprofessionals bij onze programma’s gemaakt worden, mag de naam van de CED-Groep niet geplaatst worden of te vinden zijn.

Voor nadere informatie is onze bestuurder Jos van Kessel te allen tijde bereikbaar voor commentaar (06-20010283).

 

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599