sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

07-05-2019
Rapportage Schoolkeuze aan de Maas

De gemeente Rotterdam heeft laten onderzoeken welke schoolkeuzemotieven en -behoeften er zijn onder Rotterdamse ouders en (vo-)leerlingen. Zij wilde inzicht krijgen of het onderwijsaanbod in de buurt voldoet aan de wensen van ouders en leerlingen die daar wonen en in wat ouders er toe beweegt om voor een school te kiezen buiten hun eigen woongebied (voor het primair onderwijs buiten de wijk, voor het voortgezet onderwijs op Noord of op Zuid).Daarnaast wil de gemeente Rotterdam inzicht in de behoeften van ouders aan specifieke schoolprofielen/concepten in de toekomst. Deze informatie en inzichten wil de gemeente Rotterdam gebruiken om ambities te formuleren voor het toekomstige Rotterdamse onderwijsaanbod.

De centrale vraag luidde: 'Welke motieven spelen bij Rotterdamse ouders met verschillende achtergrondkenmerken een rol bij de keuze voor een school in het basisonderwijs en voor ouders en leerlingen in het voortgezet onderwijs?'. Een algemene conclusie is, dat schoolkeuzemotieven van ouders in Rotterdam in grote lijnen overeenkomt met de schoolkeuzemotieven van ouders in Nederland

Het onderzoek werd vanuit de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent uitgevoerd met Risbo, Hogeschool Rotterdam, Inholland en CED-Groep.

Lees het rapport (pdf, 77 pag.)

  

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599