sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

30-08-2018
Teach Like a Champion 2.0 ZML-editie is uit!

Deze uitgave voor ZML is een aanvulling op Teach Like a Champion 2.0. De aanvulling kan het best gebruikt worden naast het basisboek. De oorspronkelijke indeling wordt gevolgd, maar er is gekozen voor een selectie van de in het ZML meest gebruikte en toepasbare Teachtechnieken. Via praktische tips en voorbeelden wordt duidelijk hoe de technieken in het ZML ingezet kunnen worden.

Lees meer op www.cedgroep.nl/webwinkel

  

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599