sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciƫle doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

20-04-2018
TeamUp op School versterkt de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderenNederland verwelkomt sinds 2015 weer duizenden vluchtelingen, waaronder veel kinderen. War Child, Save the Children en UNICEF Nederland besloten hun jarenlange ervaring en expertise te bundelen in ‘TeamUp’ om samen gevluchte kinderen in Nederland bij te staan. TeamUp versterkt de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen door op een gestructureerde en non-verbale manier sport- spel- en bewegingsactiviteiten aan te bieden. Wekelijks komen getrainde TeamUp-vrijwilligers op azc’s om met kinderen te sporten, spelen en bewegen.

Focus TeamUp
De focus van TeamUp is om op een non-verbale wijze de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te versterken. De keuze voor non-verbaal werken is niet alleen omdat een groot deel van de kinderen de Nederlandse taal niet of te weinig spreekt maar ook omdat veel kinderen vaak niet willen of kunnen praten over bepaalde sociaal-emotionele thema’s en ervaringen. Kinderen kunnen zich uiten door gedragingen en bewegingen en laten zichzelf zien in het spel. Met TeamUp leren ze zonder woorden om te gaan met emoties en met elkaar. Wanneer nieuwkomers en Nederlandse leerlingen samen deelnemen aan TeamUp versterkt dit hun onderlinge verstandhouding en begrip.

Pilot op scholen
In het schooljaar '16-'17 is op 7 scholen de pilot van het project TeamUp op School van start gegaan. Verschillende leerkrachten, ib'ers en vrijwilligers van deze scholen kregen een intensieve training van ervaren TeamUp-Trainers en begeleiders van de CED-Groep. En zijn daarna enthousiast op de eigen school aan de slag gegaan. In deze pilot willen we samen met de deelnemende scholen helder krijgen hoe TeamUp op School ingevoerd, uitgevoerd en geborgd kan worden. Zowel leerlingen als leerkrachten ontvangen TeamUp op School met veel enthousiasme. De TeamUp-activiteiten zoals de rituelen hebben een positieve invloed op de sfeer in de klas. Een leerkracht vertelt: “Kinderen gebruiken ook uit zichzelf verschillende rituelen, bijvoorbeeld om een klasgenoot een compliment te geven.” 

De TeamUp op School pilot wordt financieel ondersteund door de werkgroep Vluchteling en Educatie, Sophie Roosenthal vereniging, Stichting Kind & Dier & ASML Foundation met een eigen bijdrage van alle samenwerkingspartners.

Deze week is de samenwerking tussen de partners van TeamUp en de CED-Groep bezegeld met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst.Vlnr: Tjipke Bergsma (CEO War Child), Margéke Hoogenkamp (bestuurder CED-Groep), Suzanne Laszlo (directeur UNICEF Nederland) en Pim Kraan (CEO Save the Children Nederland).

 

Direct contact

Marketing & Communicatie

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599