sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

29-11-2018
TeamUp op School versterkt de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderenEen vreemd land, een vreemde taal, een vreemde cultuur én een hoofd vol heftige herinneringen...

Nederland verwelkomt sinds 2015 weer duizenden vluchtelingen, waaronder veel kinderen. War Child, Save the Children en UNICEF Nederland besloten hun jarenlange ervaring en expertise te bundelen in ‘TeamUp’ om samen gevluchte kinderen in Nederland bij te staan. TeamUp versterkt de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen door op een gestructureerde en non-verbale manier sport- spel- en bewegingsactiviteiten aan te bieden. TeamUp wordt inmiddels al aangeboden aan kinderen in AZC’s  in Nederland. En samen met de CED-Groep en scholen maakt TeamUp het programma nu ook geschikt voor gebruik op scholen. 

Focus TeamUp
De focus van TeamUp is om door samen te bewegen, spelen, dansen en sporten de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te versterken. Met zo min mogelijk gebruik van taal. De keuze voor non-verbaal werken is niet alleen omdat een groot deel van de kinderen de Nederlandse taal niet of te weinig spreekt maar ook omdat veel kinderen vaak niet willen of kunnen praten over bepaalde sociaal-emotionele thema’s en ervaringen.

Ervaringen TeamUp op School tot nu toe
Scholen die al een jaar TeamUp op School doen, zien dat kinderen niet alleen meer (zelf)vertrouwen krijgen, maar zien ook dat het groepsgevoel tussen de kinderen van verschillende nationaliteiten en leeftijden groeit. Kinderen kunnen zich uiten door gedragingen en bewegingen en laten zichzelf zien in het spel. Met TeamUp leren ze zonder woorden om te gaan met emoties en met elkaar.
Kinderen die door jarenlang leven in oorlog of door het jarenlang op de vlucht zijn, soms niet hebben leren spelen, leren in korte tijd principes van delen, winnen en verliezen en vooral van plezier maken met anderen.Uitbreiding pilot en afstemming met anderen
In het schooljaar 2018-2019 is de pilot uitgebreid naar 16 scholen. Leerkrachten, ib'ers en soms ook vakdocenten bewegingsonderwijs van deze scholen krijgen een intensieve training van ervaren TeamUp-trainers en begeleiders van de CED-Groep. De aansluiting bij het curriculum en bij andere lesprogramma’s krijgt dit jaar extra aandacht. Door samen te werken met andere programma’s kunnen we elkaar én dus de leerlingen versterken. Aansluiting op het curriculum leidt tot inbedding zodat TeamUp op School een plek kan krijgen op alle scholen met nieuwkomers.

Meer weten?
Wil je meer weten over TeamUp op School? Of wil je je aanmelden voor de TeamUp-nieuwsbrief? Neem dan contact op met Dineke de Groot, D.deGroot@cedgroep.nl  
Ook​​​​​ kun je ons vinden op de landelijke LOWAN-dagen. Dan staan we daar met een stand en kun je tijdens een workshop een echte TeamUp-sessie ervaren.


 

Direct contact

Marketing & Communicatie

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599