sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Lot Hannik

  Senior ontwikkelaar Cursus- en conferentiebureau
Telefoon:  010 4071 599
E-mail: l.hannik@cedgroep.nl
 
Achtergrond en expertise
Lot Hannik heeft Onderwijskunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden met als afstudeerrichting curriculumontwikkeling. Zij heeft gewerkt bij het Pedologisch Instituut Rotterdam als leermiddelontwikkelaar voor het speciaal (basis)onderwijs, projectleider en was coördinator van één de eerste samenwerkingsverbanden in Rotterdam. In haar functie als voorlichter en coördinator van het Onderwijsinformatiecentrum van de CED-Groep verzorgde ze voorlichting over nieuwe leermiddelen, heeft zij diverse projecten geleid en organiseerde ze jarenlang bijeenkomsten en conferenties voor het scholenveld en kinderopvang. Ze gaf leiding aan een team van documentalisten en voorlichters in tijden van grote verandering binnen de bibliotheekwereld. Als kennismanager was zij verantwoordelijk voor het stroomlijnen van inhoudelijke kennis en informatie naar klanten en medewerkers van de CED-Groep. Zij deed dit in nauwe samenwerking met de afdeling communicatie en de overige leden van het kennismanagementteam. Ook nu maakt ze nog deel uit van de redactieraad van klasseApart, het relatiemagazine van de CED-Groep voor onderwijs en kinderopvang.
Naast haar werk voor de CED-Groep heeft Lot zowel binnen de kinderopvang als binnen het basisonderwijs diverse functies vervult in ouderraden en -commissies en is zij expert op het gebied van mantelzorg voor mensen met een niet-aangeboren hersenafwijking.

Huidige werkzaamheden
Lot heeft de laatste jaren als manager van het Cursus- en conferentiebureau deze afdeling van de grond af opgebouwd en het aanbod van trainingen met open inschrijving van de CED-Groep uitgebouwd tot wat het nu is. Onlangs heeft zij besloten haar functie als manager neer te leggen en weer terug te gaan naar de inhoud. Ze werkt nu als senior ontwikkelaar van cursussen en trainingen en is bezig de kwaliteit van het aanbod nog verder te verbeteren.

Drijfveren
Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs, veilige en stimulerende kinderopvang en blije en tevreden professionals die hen helpen zich optimaal te ontwikkelen. Om deze professionals zo goed mogelijk uit te rusten om het beste uit de kinderen en hen zelf te halen, verzorgen wij praktische en relevante professionalisering die er toe doet. Vandaag geleerd, morgen meteen inzetbaar in de groep.

Lot op LinkedIn

 

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599