sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Dineke de Groot

    Onderzoek & Innovatie
Telefoon: 010 - 4071 737 / 06 12433510
E-mail: d.degroot@cedgroep.nl

Taal en rekenen
Drs. Dineke de Groot werkt bij het cluster Onderzoek & Innovatie van de CED-Groep. Zij werkt als onderwijsadviseur en ook als materiaalontwikkelaar voor het PO, SBO en (V)SO (ZML). Ze houdt zich bezig met begrijpend lezen, spelling en woordenschat en ook met rekenen-wiskunde. 
Zij is auteur van het Nieuwsbegripteam en maakt wekelijks lessen begrijpend lezen of woordenschat. Ook maakt zij deel uit van het auteursteam van Nieuwsrekenen en ontwikkelt zowel lessen Nieuwsrekenen voor het PO als voor het SO en SBO. Daarnaast is zij een van de auteurs van het project Rekenboog.zml (rekenmaterialen en rekenleerlijnen voor zeer moeilijk lerenden).

Onderwijsadviseur en -ontwikkelaar
Dineke de Groot studeerde Taal- en Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Tilburg. Na haar afstuderen in 1993 kwam ze in dienst bij de CED-Groep.

Als adviseur was zij werkzaam bij verschillende onderwijsverbeteringsprojecten: KEA, Deltaplan Taal, Delta Plus Taaldoka, Robuuste Aanpak Taal en Schakelklassen.

Als auteur heeft ze meegewerkt aan de programma’s: Schooltaal (Prisma Project, neveninstromers), KEA-Kernen Taal en Spelling, Kwint (rekenprogramma voor neveninstromers), Woordenschatsuggesties bij VLL, Activerend Taalonderwijs met Taalleesland, FF Taal (online taalprogramma voor pedagogische medewerkers), InstrumenTaal (Observatielijst Leerkrachtvaardigheden), VOX (rekenmateriaal voor het VSO) en Mijn Stad (taal- en rekenmateriaal voor zomerscholen).

 

 

 

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599