sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Ellen Lacor

  Onderzoek & Innovatie
Telefoon: 010 4071 511
E-mail: e.lacor@cedgroep.nl

Onderzoeker
Ellen werkt voor de unit Onderzoek en Toetsservice. Als onderzoeker is Ellen steeds betrokken bij diverse (monitor)projecten. Dit kan een compleet onderzoekstraject betreffen of delen daarvan, zoals de dataverzameling, het opstellen en digitaliseren van een vragenlijst of het schrijven van rapporten en het presenteren van de resultaten.
Ellen is coördinator van de Toetsservice (www.toetsservice.nl). Zij maakte deel uit van het projectteam/redactieteam dat de pilot primair onderwijs ‘Leerwinst en Toegevoegde Waarde’ voor het ministerie van OCW heeft uitgevoerd. Ellen is als onderzoeker ook betrokken bij diverse gemeentelijke vve-monitorprojecten en voert voor de CED-Groep (interne) tevredenheidsonderzoeken uit. Daarnaast is zij adviseur op afroep voor uiteenlopende interne en externe projecten en opdrachten.

Achtergrond
Drs. Ellen Lacor is in 1986 afgestudeerd als pedagoog (klinische pedagogiek) aan de Universiteit Utrecht. Zij is sinds 1988 werkzaam bij de CED-Groep. Tot 1996 werkte zij daarnaast aan de Universiteit Utrecht als onderzoeker bij het Op-A-project in samenwerking met dr. Luc Stevens.

Expertise
De expertise van Ellen ligt op het gebied van onderwijsonderzoek, waarbij gebruik gemaakt wordt van het instrument Easion (www.parantion.nl) om vragenlijsten te digitaliseren en databases te bouwen en van het softwarepakket SPSS voor de statistische analyses. Ook het opstellen van vragenlijsten en het schrijven en redigeren van onderzoeksrapportages behoren tot haar kwaliteiten. 

Motto
Het is en blijft een cliché, maar “meten is weten”.
“Nieuwsgierigheid is een zeer goede eigenschap van een onderzoeker”.

Ellen op LinkedIn

    
      

 


 

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599