sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

José van der Hoeven

  Onderzoek & Innovatie
Telefoon: 010 4071 509/ 06 12431434
E-mail: j.vanderhoeven@cedgroep.nl

Coördinator van het Kenniscentrum Begrijpend Lezen, coördinator onderzoek, senior onderzoeker

Brug tussen wetenschap en praktijk
Dr. José van der Hoeven is als senior onderzoeker bij de CED-Groep verantwoordelijk voor en/of werkt coöperatief met partners aan projectaanvragen en de opzet, uitvoering, rapportage van onderwijsonderzoek. Dit betreft ontwerponderzoek, evaluatieonderzoek, beleidsonderzoek en review- of literatuurstudies naar of voor de onderwijspraktijk, die ze in samenwerking met universiteiten, hogescholen, gemeenten, scholen en adviseurs uitvoert. Daarnaast is ze sinds 2015 coördinator van het Kenniscentrum Begrijpend Lezen. Ze is contactpersoon, organiseert de jaarlijkse conferentie en coördineert andere activiteiten van het Kenniscentrum Begrijpend Lezen.

Doorlopende leerlijnen
José van der Hoeven heeft brede onderwijs- en onderzoekservaring. Van 2008-2014 was zij  programmamanager van het R&D-onderzoeksprogramma doorlopende leerlijnen  in het kader van de wet SLOA. Zij was verantwoordelijk voor de opzet, uitvoering en rapportage van het praktijkgericht onderwijsonderzoek op het terrein van taal, rekenen, excellentie en loopbaanleren. In 1997 is zij gepromoveerd op een onderzoek naar schrijfvaardigheid van leerlingen die op de drempel van het vo stonden. Scholen kent ze ook van binnenuit: ze heeft als docent en beleidsmedewerker gewerkt in vo en mbo.

Links
Website Kenniscentrum Begrijpend lezen: http://www.kenniscentrumbegrijpendlezen.nl/
LinkedIn: https://nl.linkedin.com/pub/josé-van-der-hoeven/a/2/317

 

 


 

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599