sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Lilian Mouissie

  Onderzoek & Innovatie
Telefoon: 010 4071 502 / 06 19232039
E-mail: l.mouissie@cedgroep.nl

Drs. Lilian Mouissie is sinds 2002 werkzaam bij de CED-Groep. Zij heeft eerst de PABO gedaan en is daarna afgestudeerd als pedagoog (psycho- sociale problemen) aan de Universiteit van Utrecht. Zij heeft haar werk als pedagoog jaren gecombineerd met lesgeven in het basisonderwijs. Hierdoor is zij goed in staat de vertaalslag van theorie naar praktijk te maken. Zij kent de school immers van binnenuit.

Expertise
Haar expertise ligt op het gebied van gedrag, sociale competentie, burgerschap. Op dit gebied ontwikkelt zij materiaal, doet zij wetenschappelijk onderzoek en adviseert zij scholen. Zij doet dit voor zowel de kinderopvang, het primair-, het speciaal- als het voortgezet onderwijs.

Werkzaamheden
Lilian is medeontwikkelaar van onder andere de lesmethode Kinderen en… hun sociale talenten, het leerlingvolgsysteem de SCOL (Sociale Competentie ObservatieLijst) en de groepsinterventie Taakspel. Op dit moment doet zij in samenwerking met de UVA onderzoek naar de effecten van het programma ‘Kinderen en… hun morele talenten’. Voor dit onderzoek begeleidt ze vele basisscholen bij de invoering van het programma. Binnen het project probleemgedrag organiseert zij een leerling-conferentie waar leerlingen uit het VO meedenken over probleemgedrag en een effectieve aanpak. Daarnaast leidt zij ambulante begeleiders en schoolbegeleiders op tot Taakspelbegeleider.

 

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599