sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Mignon van Hasselt

Onderzoek & Innovatie
Telefoon: 010 4071 851 / 06 13973227
E-mail: mignon.vanhasselt@cedgroep.nl

Ontwikkelaar
Als ontwikkelaar is Mignon van Hasselt werkzaam bij het auteursteam van Nieuwsbegrip. Hiervoor ontwikkelt zij afwisselend de basislessen van de niveaus C en D en de leesles andere tekstsoort van niveau C. Ook is Mignon werkzaam als auteur van Nieuwsbegrip Vlaanderen en Newswise. Als medewerker van de helpdesk Nieuwsbegrip beantwoordt zij allerlei vragen over Nieuwsbegrip en de implementatie hiervan.
In het verleden heeft Mignon van Hasselt ook lessen ontwikkeld voor Vakbegrip en voor de Internationale Schakelklassen in Rotterdam. Verder is zij betrokken geweest bij het project Het Rotterdams Taaleffect, waarbinnen leerlingen worden getoetst op hun leesvaardigheid en woordenschat.

Achtergrond en expertise
Mignon van Hasselt MA is sinds 2007 werkzaam bij de CED-Groep. In 2007 studeerde zij af aan de Universiteit Utrecht, in de master Taal en Ontwikkeling. In 2009 studeerde zij af aan de Universiteit van Amsterdam, in de master Nederlands als tweede taal. Haar expertise ligt op het gebied van taalontwikkeling en NT2, woordenschat en begrijpend lezen.

  

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599