sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Tim Micklinghoff

Onderzoek & Innovatie
Telefoon: 010 4071 544 / 06 48940186
E-mail: t.micklinghoff@cedgroep.nl

Tim Micklinghoff werkt als ontwikkelaar bij het cluster Onderzoek & Innovatie van de CED-Groep. Hij maakt deel uit van de auteursteams voor Nieuwsbegrip en Nieuwsrekenen. Daarnaast is Tim projectleider binnen het project Nao Nou. Doel van dit project is te onderzoeken hoe het gebruik van een robot het kleuteronderwijs kan versterken. Momenteel werkt Tim ook aan rekenprogramma’s voor talenten in het basisonderwijs via Supersterke Rekenaars en Razend Enthousiaste Rekenaars. Een publicatie over Razend Enthousiaste Rekenaars is hier te downloaden.

Speciaal onderwijs
Tim's expertise bevindt zich vooral op het gebied van het speciaal onderwijs. De website waarop alle leerlijnen voor het speciaal onderwijs te vinden zijn is door hem opgezet en de meeste leerlijnen die erop staan zijn mede door hem ontwikkeld. Daarnaast heeft hij materiaal ontwikkeld rondom de seksuele en relationele vorming van jongeren binnen het speciaal onderwijs. De materialen zijn op deze website te vinden. Hij heeft verder onder meer Leren Leren materiaal ontwikkeld voor verschillende vormen van speciaal onderwijs en hij heeft cursussen ontwikkeld voor taxichauffeurs in het leerlingenvervoer.

Achtergrond
Tim Micklinghoff, MSc. is sinds 2009 werkzaam bij de CED-Groep. Hij is afgestudeerd Onderwijs- en Ontwikkelingspsycholoog aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Naast zijn werk bij de CED-Groep is hij ook lange tijd werkzaam geweest als schoolpsycholoog op een basisschool voor Cluster 2 onderwijs.

Tim onderhoudt voor Nieuwsrekenen het twitteraccount @Nieuwsbegrip

 

 

 


 

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599