sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Hans Scheltema

Innovatie- en organisatieadviseur
Telefoon: 010 407 1509/ 06 54214517
E-mail: h.scheltema@cedgroep.nl

Hans Scheltema is lid van het projectteam Vreedzame School en helpt in dit verband basisscholen, VO-scholen, MBO en wijken om werk te maken van het opvoeden van kinderen naar betrokken en verantwoordelijke burger. Daarnaast ondersteunt hij scholen en besturen in teamprocessen en leiderschap. Hij overziet snel hoe actie en reactie hun invloed hebben op allerlei psychologische processen in organisaties en weet hoe die te beïnvloeden zijn. Dit komt tot uiting in de vele door hem uitgevoerde coachingstrajecten met leerkrachten, leiders, directieteams en managementteams. Bij zijn werk als coach maakt hij gebruik van effectieve interventies uit de psychologie. Coaching speelt zich af op het snijvlak van psychologische behandeling en werkgerelateerde situaties. Hans heeft een ruime ervaring in conflicthantering en mediation.

https://nl.linkedin.com/in/hansscheltema

https://twitter.com/scheltemahans


 

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599