sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Henny Zervos

  Innovatie- en organisatieadviseur
Telefoon: 010 4071 599 / 06 12658409
E-mail: h.zervos@cedgroep.nl

Werkzaamheden:
- Ondersteuning en begeleiding van intern begeleiders basisonderwijs
- Consultatieve Leerlingbegeleiding gericht op de leerkracht
- Handelingsgerichte diagnostiek en begeleiding van leerlingen
- Begeleiding van Neveninstroomproject waar kinderen de
  Nederlandse taal leren
- Leerlingenzorg binnen het 1 zorgroute traject
- Zorgcoach

Motto: Zorgvuldig afstemmen op onderwijsbehoeften van kinderen

 

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599