sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Rianda Heintz

Innovatie- en organisatieadviseur/ Orthopedagoog 
Telefoon: 06 12669350
E-mail: r.heintz@cedgroep.nl

Rianda heeft
- een brede 'know how',
- een creatief denkvermogen
- en een persoonlijke benadering.
Daardoor lukt het haar om samen met u resultaat te boeken.
 
Haar kracht zit in:
- het leggen van verbanden,
- het doorzien en snel herkennen van problemen in onderwijssystemen
- het zien van kansen om problemen efficiënt op te lossen. 
 
Werkzaamheden:
Teach like a Champion, Taakspel, Doordacht Passend Lesmodel, Opbrengst gericht werken, coöperatief leren, gesprekken met kinderen en ouders, CLB, HGD (NSCCT), werken met OPP’s.
Naast haar werkzaamheden voor de CED-Groep werkt Rianda binnen het speciaal basisonderwijs als orthopedagoog, waardoor zij het onderwijs van binnenuit kent.

 

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599