sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Jeroen Meijboom

Innovatie- en organisatieadviseur
Telefoon: 010 4071460 / 06 27486065
E-mail: j.meijboom@cedgroep.nl

Specialist in Speciaal Onderwijs
In 2007 is Jeroen als “ervaringsdeskundige” de CED-Groep binnengekomen. Na 28 jaar werkzaam te zijn geweest in het cluster IV-onderwijs, van leerkracht tot directielid, zet hij zijn praktijkervaring om in ontwikkeling én implementatie van CED-Groep-producten. Gezien zijn achtergrond richt hij zich vooral op het speciaal onderwijs.
 
4D
Jeroen leverde een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de eerste versie van de CED-leerlijnen en hij verbond deze gelijk aan het implementeren daarvan in het Speciaal Onderwijsveld. Gedurende deze implementatie werd steeds duidelijker dat leerlijnen “slechts” een onderdeel van het opbrengstgericht werken vormden.  Duiden en Doen werd, mede door zijn bijdrage,  4D:  Data, Duiden, Doelen en Doen. Jeroen is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Masterclass 4D en de interne scholing van CED-begeleiders op dit gebied.
Opbrengstgericht werken in 4D vraagt om bekwame leerkrachten; producten zoals “De Instructiewijzer” en “Van leren leren naar leren werken in 4D” ondersteunen scholen bij het vergroten van leerkrachtvaardigheden.  Jeroen is bij de ontwikkeling van beide producten betrokken geweest.

Code rood
Veel scholen voor (V)SO  roepen de hulp van de CED-Groep in wanneer de onderwijsinspectie “code rood”  heeft afgegeven. Met de meest recente  inzichten en middelen die door de CED-Groep zijn ontwikkeld is het Jeroen meerdere malen gelukt om scholen weer “in het groen” te krijgen. Hij constateert daarbij dat de combinatie van praktijkervaring, ontwikkelen en begeleiden een grote meerwaarde heeft.

Twitter:   @j_meijboom
LinkedIn

www.leerlijnen.cedgroep.nl


 

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599