sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Stagemogelijkheden

De CED-Groep biedt (master)studenten graag de gelegenheid om stage te lopen.

Voor studenten die stage willen lopen bij de CED-Groep (we hebben geen mogelijkheden voor stages Diagnostiek!) is het belangrijk dat je in je stageverzoek gemotiveerd een concreet thema of onderwerp benoemt waar jij je tijdens je stage in wilt verdiepen. Vervolgens bekijken we of er bij dit thema binnen de CED-Groep ruimte is voor een stagiair.

 

Wanneer je in aanmerking wilt komen voor een stage horen we dit graag (uitsluitend per email) van je. Geef in je stageverzoek duidelijk aan:
- voor welke opleiding je stage wilt lopen,
- aan welke eisen je stage moet voldoen,
- waar je interesse en sterke kanten liggen,
- de gewenste stageperiode,
- de omvang en duur van de stage.

Mail je stageverzoek aan stage@cedgroep.nl


  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599