sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Wie we zijn

De CED-Groep (CED = Centrum Educatieve Dienstverlening) komt voort uit de fusie van een aantal onderwijsadviesdiensten uit de Rotterdamse regio. Hoewel ontstaan en gevestigd in Rotterdam heeft de CED-Groep zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een landelijk opererende dienstverlener en gekend gesprekspartner van onderwijsraden en ministerie van Onderwijs.  Sinds 1 augustus 2011 vormen de CED-Groep en Eduniek één organisatie. Bij de CED-Groep werken ruim tweehonderd mensen.

Missie
De beste kansen voor ieder kind. Dat is wat stichting CED-Groep drijft. Samen met professionals in onderwijs, kinderopvang en gemeenten komen we al ruim een halve eeuw tot praktische  oplossingen voor actuele vraagstukken. We ontwikkelen inspirerende leermiddelen en geven betekenisvolle professionalisering en effectieve begeleiding. Uw praktijkkennis verbinden we met onze brede expertise en innovatiekracht. Dat levert doordacht maatwerk op, voor iedere situatie en op elk niveau. Met de CED-Groep haalt u het beste uit uzelf én uit uw leerlingen.

Innovatie
De CED-Groep voert onderzoek uit dat voldoet aan wetenschappelijke standaarden en dat relevant is voor de onderwijspraktijk. Hierbij maakt men gebruik van zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden. De Toetsservice van de CED-Groep verzamelt en verrijkt toetsdata in opdracht van schoolbesturen, gemeenten en onderzoeksinstellingen. De combinatie van praktische onderwijsadvisering, toegepast- en wetenschappelijk onderzoek zorgt voor een brede expertise die een brugfunctie vervult tussen het onderwijsbeleid van het ministerie en gemeenten, en de uitvoering van het beleid en de monitoring daarvan op de scholen.

Onze klanten
De professionals van de CED-Groep werken in opdracht van uiteenlopende klanten: instellingen voor kinderopvang, scholen voor primair onderwijs, scholen voor speciaal onderwijs, scholen voor voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Wij werken intensief voor een groot aantal vve-instellingen (voor- en vroegschoolse educatie), schoolbesturen, gemeenten, wsns-samenwerkingsverbanden (Weer Samen Naar School) en het Ministerie van Onderwijs. Meestal hebben we te maken met (school)leiders, teams, individuele leerkrachten of leidsters of mensen met een specifieke functie, zoals intern begeleiders of zorgcoördinatoren. In voorkomende gevallen werken we echter ook voor individuele leerlingen en hun ouders.

 

Direct contact

Marketing & Communicatie

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599