sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Artikelen april/mei 2016

AD, 6 mei 2016
Groep-8-leerlingen die een steen gooien door een ruit van een asielzoekerscentrum, of een kind uit groep 3 dat opmerkt: 'Wat maakt dat nou uit, zo'n aanslag in Parijs?'  Steeds vaker breekt juffen en meesters op de basisschool het zweet uit door extreme opmerkingen van leerlingen.
Download artikel 'Vluchtelingenboten kunnen maar beter zinken, toch juf?'

Praxisbulletin jaargang 33, nummer 9, mei 2016
Haropdenkend voorlezen is een effectieve manier om kinderen voor te bereiden op begrijpend lezen. U laat horen wat er voor, tijdens en na het lezen van een verhaal in uw hoofd gebeurt. Door de verschillende leesstrategieën hardopdenkend te gebruiken, ontdekken kinderen de leesaanpak die ze later bij het begrijpend lezen goed kunnen gebruiken.
Download artikel 'Een kijkje in mijn hoofd als ik voorlees'

AD, 1 april 2016
KPN Klasgenoot werd vorige week geïnstalleerd op middelbare school ’t Hooghe Landt in Zielhorst. Met het technologische hoogstandje kan de ernstig zieke Ruben uit de VWO-brugklas lessen volgen vanuit huis. De CED-Groep en de onderwijskundige dienst van het AMC dienden de aanvraag in.
Download artikel ‘Zieke Ruben toch in de klas dankzij slimme ict-set’

Didactief, april 2016
Anke Visser verruilde haar werk als onderwijsadviseur bij de CED-Groep na jaren voor een baan als leerkracht op een school voor praktijkonderwijs.
Download artikel ‘Blauwe vogels van geluk’

PO Management, april 2016

Hoe waarborgt u als schoolbestuur dat scholen de doelen uit uw strategisch beleidsplan daadwerkelijk realiseren? Hoe houdt u iedereen gefocust? Hoe creëert u draagvlak voor het gevoerde beleid? En hoe vindt u de balans tussen sturen en loslaten? De aanpak Meesterlijk Besturen geeft houvast.
Download artikel ‘Meesterlijk besturen’

Cito, maart 2016

Op initiatief van de gemeente Amsterdam hebben Cito, CED-Groep, De Activiteit en Nederlands Jeugdinstituut een Basistraining VVE ontwikkeld. De organisaties hebben hun jarenlange expertise gebundeld. Samen hebben zij twee varianten voor een training in Amsterdam ontwikkeld. Eén voor invallers en één voor vaste krachten in de kinderopvang. Deze trainingen worden onder licentie van de gemeente Amsterdam nu door deze vier organisaties landelijk uitgerold onder de naam VierVVE.
Download artikel ‘Basisstraining Vier VVE gaat landelijk’

Van Twaalf tot Achttien, maart 2016

Bij Scholengemeenschap Groenewald in Stein is ingezet op onderwijsontwikkeling vanuit secties. Actievere leerlingen was het uiteindelijke doel. Ze zijn gaan werken met Leesdok (fictielezen) en Nieuwsbegrip (zakelijk lezen). Beide uit de koker van de CED-Groep.
Download artikel ‘Innovatie onder regie van de sectie’

Van Twaalf tot Achttien, maart 2016
Omgaan met verschillen tussen leerlingen in de les is geen eenvoudige opgave. Toch wordt van leerkrachten verwacht dat zij gedifferentieerd kunnen lesgeven. Een aanknopingspunt om differentiatie vorm te geven zijn de toetsgegevens (ook wel datasturing). Omdat datasturing niet eenvoudig is ontwikkelde de CED-Groep een 4D-model.
Download artikel ‘Van data naar differentiatie in de les’

ROM, nummer 2 2016
In 1999 is De Vreedzame School ontwikkeld. Leo Pauw, projectleider, promoveerde in 2013 op een evaluatieonderzoek. Zijn conclusie in het kort: leerkrachten en directies zien een significant verschil in het schoolklimaat en het gedrag van leerlingen vóór en na de invoering van De Vreedzame School.
Download artikel ‘Open staan voor de ander’


 

Direct contact

Marketing & Communicatie

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599