sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Artikelen april 2017

PO Management, april 2017
De Betere Basisschool is een handzaam boek waarin op heldere en beknopte wijze een integrale aanpak wordt beschreven om de kwaliteit van het onderwijs en de schoolorganisatie te verbeteren. Het is een uitgave van de CED-Groep, die basisscholen die deze aanpak willen realiseren daarin begeleidt.
Lees de recensie van het boek De Betere Basisschool

NRC, 12 april 2017
Inspectierapport ‘Staat van het onderwijs’ Even slimme leerlingen krijgen op de ene school vmbo-advies, op de andere vwo-advies. Dus moeten zwakke scholen snel beter worden.
Lees artikel 'Zwakke school? Vliegende brigade helpt'

PO Management, april 2017
Wat ga je doen als de school twee jaar op rij de norm van de Cito Eindtoets niet haalt? OBS De Sleutelaar in Bladel is hard aan de slag gegaan om het tij te keren. Samen met Audrey Machielsen, senior onderwijsadviseur van de CED-Groep, heeft de school een plan van aanpak opgesteld met als doelstelling: eigenaarschap van leerlingen zodanig vormgeven dat daarmee de resultaten omhoog gaan.
Lees artikel 'Groep 5 t/m 8 op volle kracht'.

Basisschoolmanagement, april 2017
Ine Schoonhoven werd zes jaar geleden directeur van Hidaya, een basisschool met 180 leerlingen. De school maakt samen met tien andere scholen deel uit van de Stichting voor Onderwijs op Islamitische Grondslag in Midden- en Oost-Nederland, kortweg SIMON. De school werkt met De Vreedzame School om de kernwaarden voor sociale competentie en burgerschap aan te leren.
Lees het interview met directeur Ine Schoonhoven

KindVak Magazine, maart/april
Waar de meeste organisaties de opvang voor kinderen van 0-4 jaar scheiden van de buitenshoolse opvang, kiest Kinderopvang Tik Tak in Maassluis juist voor het hand in hand gaan van deze opvangsoorten met BSO Vlinders. In de gemeente Maassluis wordt gewerkt met het VVE-programma Startblokken van de CED-Groep.
Lees artikel 'Dagopvang en bso gaan hand in hand' op bladzijde 8 en 9

Direct contact

Marketing & Communicatie

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599