sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Artikelen december 2018

Pedagogiek in Praktijk (2018), nr. 106, p. 40-44
Op een harmonische wijze samenleven in een pluriforme maatschappij is niet vanzelfsprekend, zo blijkt dagelijks. In dat licht is het zorgelijk dat de wettelijke verplichting voor scholen om een bijdrage te leveren aan de burgerschapsvorming van hun leerlingen nog niet tot resultaten leidt. De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Leo Pauw, als projectleider van de Projectgroep Vreedzaam verbonden aan de CED-Groep, gaat na hoe het komt dat de burgerschapsopdracht voor scholen zo lastig is en komt tot een aantal aanbevelingen. 
Lees artikel 'Burgerschapsvorming op weg naar volwassenheid'

 

Direct contact

Marketing & Communicatie

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599