sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Artikelen februari 2015

Recensie 'Teach Like a Champion: Het jonge Kind'
Lidy Peters vindt dat het boek aantrekkelijk is vormgegeven en rijkelijk geïllustreerd is met kleurenfoto's. Het boek had dikker mogen zijn, maar dan hadden we er waarschijnlijk langer op moeten wachten. Ook deze 'teach' is een must have: nu voor alle peuterspeelzaalmedewerkers en leraren in instroomgroepen of in groep 1 en 2.
Beter Begeleiden Digitaal, februari 2015.

Column: 'Kruipen'
De column 'Kruipen' van Mireille David, werkzaam als innovatie- en organisatieadviseur bij de CED-Groep is opgenomen in de KNGO FR!S e-brochure voor gastouderopvang.
KNGO FR!S e-brochure voor gastouderopvang.

Radio-fragment 'Nieuwsbegrip'
Op zaterdag 7 februari op radio 1 was in het programma Taalstaat een interview te horen met Frank van Schaik, docent Nederlands van het OSB in Amsterdam. Hij is genomineerd voor Docent Nederlands 2015. In het gesprek haalde hij Nieuwsbegrip aan als beste kapstok om lezen, woordenschat en kennis van de wereld te bevorderen/uit te breiden. Een heel mooi stukje PR dat nog onderstreept wordt door Trudy Oomen, jurylid en voormalig docent van het jaar.
Radio 1, programma Taalstaat, 7 februari 2015.

Artikel "Samen vooruit!"
Bij ouderbetrokkenheid denken we al snel aan ouders die helpen tijdens de schoolreis of met versieren van de klas. Of aan hun aanwezigheid bij oudergesprekken of deelname aan de ouderraad. In de praktijk blijkt dat er een nogal uiteenlopend beeld bestaat van wat ouderbetrokkenheid nu eigenlijk is. Er zijn dan ook verschillende manieren waarop ouders betrokken kunnen zijn. Maar welke manieren dragen nu het meeste bij aan de ontwikkeling van kinderen? En hoe kunt u stimuleren dat ouders betrokken zijn? In dit artikel leest u hoe u als school planmatig kunt werken aan de samenwerking met ouders. 
Praxisbulletin jaargang 32, nummer 6, februari 2015

Artikel "Zó werkt het kinderbrein!"
Met 'Breinsleutels' krijg je als het ware toegang tot de hersenen van een kind en help je het kind beter leren. Dat is het idee achter het doe-, leer- en werkboek Breinsleutels - Het Jonge Kind. Informatie herhalen, iets voordoen, veel vragen aan kinderen stellen. Dingen die pedagogisch medewerkers bewust of onbewust al doen. Dankzij Breinsleutels weet je voortaan ook waarom en kun je deze hersenstimulansen bewust gaan inzetten.
Kinderopvang, januari/februari 2015

Artikel "Bewuster werken met 'breinsleutels'"
Mensen die met jonge kinderen werken, weten dat herhalen, feedback geven en vragen stellen het leren ondersteunt. Maar ze weten vaak niet precies waarom. In Breinsleutels - Het jonge kind wordt dit uitgelegd aan de hand van kennis over het functioneren van het zich ontwikkelende brein.  
Management Kinderopvang

Direct contact

Marketing & Communicatie

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599