sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Artikelen januari 2015

Artikel 'Democratie kun je leren, thuis en op school'
Ouders en school kunnen tegenwicht bieden aan haatzaaiers door te oefenen in conflictoplossing.
Ingezonden brief van Leo Pauw, projectleider De Vreedzame School.
De Volkskrant, 26 januari 2015

Artikel 'Niet normaal toch hè, meester?'
Hoe gaan Limburgse scholen om met gebeurtenissen in Parijs? Verschillend. De ene docent maakt tijd voor een goed gesprek, de ander volgt gewoontegetrouw het lesprogramma. Het is ook best lastig. Uit de enquête blijkt dat veel meesters en juffen het lastig vinden om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken. De methode Nieuwsbegrip kan dan soelaas bieden. Dit is een methode om begrijpend lezen te stimuleren en is altijd gekoppeld aan een actueel onderwerp.
Dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad, 17 januari 2015

Artikel 'Leven in de 21e eeuw: dat doen we toch al?'
Vaardigheden voor de 21e eeuw, je kunt geen krant of vakblad openslaan of je komt ze tegen. Er staat dan vaak bij dat het onderwijs hiervoor nog lang niet klaar is, of het gaat juist over oude wijn in nieuwe zakken. Maar wat houden ze in, die 21e eeuwse vaardigheden, ook wel soft of advanced skills genoemd? En wat betekenen ze voor leerlingen en leerkrachten in de praktijk van alledag?
Praxisbulletin, jaargang 32, nummer 5, januari 2015

Artikel 'Spelend leren aan de hand van de actualiteit'
Sil op school biedt handvatten voor het stimuleren van de ontwikkeling.
De Wereld van het jonge kind nr. 5, januari 2015


Direct contact

Marketing & Communicatie

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599