sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Artikelen juni 2015

Didactief, juni 2015, pagina 39
Hoe geven scholen vorm aan passend onderwijs en in hoeverre komen beleidsverwachtingen uit? Die vragen staan centraal in de onlangs gestarte Langetermijnevaluatie passend onderwijs (2015-2020), uit te voeren door een consortium van drie universiteiten, één hogeschool en vier onderzoeks- en adviesbureaus (waaronder de CED-Groep).

Management Kinderopvang, pagina 44-45
Hoe geeft u als manager leiding aan de implementatie en verdere ontwikkeling van VVE? Er zijn verschillende zelfbeoordelingsinstrumenten voorhanden om een indruk te krijgen van de VVE-kwaliteit in uw eigen organisatie. Een van deze instrumenten is ontwikkeld en gebruikt tijdens het Vversterk-project van Sardes. Wilt u met een zelfevaluatieinstrument richting geven aan uw beleid, probeer de VVE-kwaliteitsscan van Oberon of de Kwaliteitsmeting VVE van de CED-Groep eens.
Download artikel 'Richting geven aan VVE-beleid'

JSW 10, juni 2015
Hoe kun je als leerkracht de werkhouding van leerlingen ingrijpend verbeteren? Een mogelijkheid is om filmopnames te maken en deze te analyseren - ook met de leerlingen. De school werkt volgens het concept van de Vreedzame School. Eerder werd op deze school Taakspel ingezet. Beide CED-Groep lesprogramma's zorgen voor een positief sociaal moreel klimaat binnen de school. Eke Blijham-Spijkerboer, onderwijsadviseur bij de CED-Groep, deelt haar ervaringen.
Download artikel 'Verbeteren van de werkhouding'

Levende Talen Magazine 2015 I 5
Actuele bronnen zijn niet alleen geschikt voor vakken als geschiedenis en aardrijkskunde maar bieden juist ook aanknopingspunten om een goede les Nederlands mee te geven. Bovendien spreekt actualiteit de leerlingen vaak enorm aan, omdat ze meer willen weten en lezen over de dingen die om hen heen gebeuren. Met Nieuwsbegrip, een begrijpend lezen methode van de CED-Groep die werkt met actuele teksten, wordt op veel middelbare scholen in Nederland wekelijks gewerkt.  
Download artikel 'Werken met de actualiteit in de klas'

Direct contact

Marketing & Communicatie

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599