sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Artikelen maart 2015

Artikel 'E-begeleiding voor leerkrachten'
Kunnen onderwijsadviseurs leerkrachten niet net zo goed via internet helpen? De CED-Groep liet Monica Michels van Moergastel een experiment uitvoeren om daar achter te komen.
Didactief, maart 2015.

Basisschool Management, maart 2015
Anno 2015 is burgerschap nog altijd een belangrijk thema. We willen onze leerlingen goed voorbereiden op hun toekomst. in de 21e eeuw is het belangrijk dat zij kritisch leren denken en goed leren samenwerken. In dit artikel leest u hoe verschillende scholen omgaan met de invulling van hun burgerschapsonderwijs. En hoe dit aansluit bij de eisen van de inspectie.
Download Artikel 'Hoe staat het ervoor met mijn burgerschapsonderwijs?'

Basisschool Management, maart 2015, pagina 18-21: 'Opvoeden tot vreedzame burgers'
Met de aanslagen in Parijs kwam in januari de maatschappelijke actualiteit weer eens op kindervoeten de school binnen. Naast alle emoties en handelingsverlegenheid die daarmee gepaard gingen, werd ook direct de vraag opgeworpen: wat is de rol van de school in de maatschappelijke vorming van de leerling? In dit artikel gaan we in op een mogelijk houvast voor scholen: De Vreedzame School.

Artikel 'Uk en Puk voor gastouders'
In het artikel op de pagina's 18 t/m 21 wordt beschreven dat steeds meer gastouders zich willen richten op hun professionaliteit. Zij zorgen er daarmee niet alleen voor dat kinderen in een huiselijke omgeving worden opgevangen, maar ook dat zij kinderen volgen en stimuleren in hun ontwikkeling, bij voorkeur met een erkend VVE-programma. Een voorbeeld van zo'n programma is Uk en Puk. Met Uk en Puk kunnen jonge kinderen aan uiteenlopende activiteiten deelnemen, waarbij de pop Puk vaak een rol vervult. Hij is echt een maatje van de kinderen bij kinderdagverblijven en peuterspeelzalen en nu dus ook binnen gastoudergezinnen.
KindVak Magazine - Kinderopvang, maart/april 2015 (pag. 18-21)

Artikel 'Het kan echt! Een hechte band met 34 nationaliteiten (Vreedzame School)'
Onlangs zijn door staatssecretaris Sander Dekker de predicaten excellente school weer uitgereikt. In 2015 mogen 106 scholen zich excellent noemen. Veertig meer dan vorig jaar. Het zijn vaak 'gewone' scholen waar hard gewerkt wordt om het maximale uit de kinderen te halen. OBS Overvecht uit de gelijknamige wijk in Utrecht is zo'n school. De directeuren Nelleke Brouwer en Marije Wassenaar vertellen hoe ze dit resultaat samen met de ouders en leerkrachten bereikt hebben.
PO Management nr 4, maart 2015

Artikel 'Taakspel voorkomt toename gedragsproblemen op school'
De interventie Taakspel kan voorkomen dat emotionele en gedragsproblemen toenemen in een klas van het speciaal onderwijs cluster 4. Dat concludeert Linda Breeman in het proefschrift waarop zij 26 maart promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Nederlands Jeugd Instituut, 30 maart 2015 

Artikel 'Altruïstische jongeren zijn duurzaam'
Het aantal (zeer) zwakke scholen is volgens de Inspectie van het Onderwijs het vorig schooljaar verder gedaald. Met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs was er sprake van een duidelijke verbetering. Het aantal scholen met basiskwaliteit was op 1 september 2014 gestegen naar 95,3 procent, 4,3 procent meer dan een jaar eerder.
Van Twaalf tot Achttien, maart 2015

Artikel 'Ook Okanners willen actuele teksten'
Verbanden leggen binnen een tekst, informatie koppelen aan voorkennis, informatie interpreteren en beoordelen... Veel leerlingen hebben problemen met begrijpend lezen. Tot ze teksten uit de actualiteit voorgeschoteld krijgen en strategieën verwerven waar ze echt wat mee kunnen, dan gaat het plots beter. Ook bij de Vlaamse Okan-leerlingen. Het artikel gaat over het succes van Nieuwsbegrip in Vlaanderen.
Les 193, maart 2015.

Artikel 'Werkvormen voor spelling in groep 3 en 4'
In groepjes van 2 gaan kinderen aan de slag met spelling. De een flitst het woord, de ander schrijft het woord op en het woord wordt gecontroleerd. Na een aantal keer wordt van taak gewisseld. Daarna wordt met een smiley aangegeven wat ze van de activiteit vinden.  
De Nieuwe Leraar nr. 2, 2015


Direct contact

Marketing & Communicatie

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599