sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Artikelen maart 2016

AD, 15 maart 2016
Drie Japanse onderwijswetenschappers wilden wel eens weten hoe Utrechtse scholen hun leerlingen inzetten om conflicten op te lossen. Half maart bezochten ze basisschool Overvecht en het Trajectum College.
Download artikel: Utrechts idee onder de loep

De Groeiling, Stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs in Gouda e.o.
Schooldirecteur Saskia van den Akker won op een beurs het boek Teach Like a Champion, een boek vol technieken die helpen om o.a. betrokkenheid bij leerlingen te verhogen, efficiënter les te geven en resultaten te verhogen. In 2015 maakte ze een studiereis naar New York. Ze bekeek vijf Uncommon Schools, sprak met Educational Leaders en volgde een workshop van Doug Lemov. Lees haar verslag!
Download artikel 'Start spreading the news, I'm TEACHing today'

Buurtkrant Oude Westen, maart 2016
Volgens Aart Hartman, directeur van de Van Asch van Wijkschool, kunnen kinderen in het Oude Westen wèl veel bereiken. De trots van Aart Hartman is het programma 'Teach like a Champion'. 
Download artikel 'Hebben onze kinderen de toekomst? Goed onderwijs is de sleutel' 

Van twaalf tot achttien, maart 2016
Omgaan met verschillen tussen leerlingen in de les is geen eenvoudige opgave. Toch wordt van docenten verwacht dat zij gedifferentieerd kunnen lesgeven. Een aanknopingspunt om differentiatie vorm te geven, zijn de toetsgegevens. Er wordt in dit verband ook wel gesproken van datasturing. In Van Twaalf tot Achttien, oktober 2015, viel te lezen dat veel docenten en teamleiders datasturing niet eenvoudig vinden. Dit vormde een reden om het traject van toets tot de vormgeving van differentiatie nader uit te werken in een ondersteuningsaanbod.  
Download artikel 'Van data naar differentiatie in de les' 

Kinderopvang, januari/februari 2016
CED-Groep schoolt pm'ers in opbrengstgericht werken.
Als kinderopvangprofessional wil je peuters vooruit helpen in hun ontwikkeling. Daarom heeft de CED-Groep het opleidingsplan Opbrengstgericht werken met peuters ontwikkeld. Je leert goed vaststellen in welke ontwikkelingsfase het kind zit en helpt de peuter vervolgens een stapje verder. Zo'n 200 pedagogisch medewerkers en 50 leerkrachten hebben de training al gedaan. De eerste ervaringen zijn positief.    
Download artikel 'Je ziet dat het werkt bij het kind'

 

Direct contact

Marketing & Communicatie

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599